Det var den 14 juni som Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) riktade stark kritik mot Akademiska sjukhuset och beslutade om ett föreläggande eftersom man bedömde att det finns risker för patientsäkerheten.

Enligt beslutet måste sjukhuset ha minst 612 tillgängliga vårdplatser inom den somatiska slutenvården den 15 september. Annars väntar ett vite på 20 miljoner kronor.

Nu har Region Uppsala överklagat Ivo:s krav till Förvaltningsrätten. Enligt regionen är beslutet »så opreciserat att det objektivt sett inte kan utläsas vad som krävs för att följa föreläggandet«. Dessutom pekar man på att man saknar faktisk möjlighet att rekrytera och introducera de 120 sjuksköterskor och 120 undersköterskor som behövs för att öka antalet platser till den nivå Ivo kräver.

– 612 vårdplatser relaterar inte till de problem som finns på akuten, det som Ivo:s tillsyn faktiskt handlar om, utan till hela vår verksamhet. Det finns inte någon som helst möjlighet för oss att ha dessa vårdplatser till den 15 september, oavsett vad vi vill eller gör, säger Mikael Köhler, hälso- och sjukvårdsdirektör i Region Uppsala, i ett pressmeddelande.

Regionen yrkar i första hand på att föreläggandet upphävs. I andra hand på att det inte ska vara förenat med vite, och i tredje hand på ett väsentligen lägre vite.

Om förvaltningsrätten beslutar att Ivo:s beslut ska ligga kvar yrkar Region Uppsala på att få längre tid på sig.

– Vi ser inte Ivo som någon slags fiende, men här har de kommit med ett föreläggande som inte ens är realistiskt, säger Mikael Köhler.

Redan i höstas krävde Ivo att regionen skulle skapa minst 30 nya vårdplatser vid Akademiska sjukhuset. Även det beslutet överklagades och i mars i år meddelade kammarrätten att beslutet skulle upphävas, då kraven ansågs för oprecisa och gav utrymme för tolkning.

 

Läs mer:

Nytt viteshot från Ivo: »Situationen vid Akademiska nu ännu värre«

Ivos beslut om vitesföreläggande mot Akademiska upphävt

Akademiska riskerar mångmiljonvite