Den varma sommaren 2014 fick operationer vid Trelleborgs lasarett ställas in eftersom luftfuktigheten i operationssalarna var så hög att fukten rann längs väggarna. Efter det byggdes ventilationssystemet på sjukhuset om för att slippa liknande bekymmer.

Men de inställda operationerna i Trelleborg blev även starten på en större klimatanpassning av samtliga operationssalar på de skånska sjukhusen, skriver Region Skåne i ett pressmeddelande. Anpassningen har skett stegvis och avslutades i våras.

Syftet är att förhindra att det uppstår farliga nivåer av fukt och bakterier i operationssalarna under värmeböljor. Bakterier kan exempelvis sätta sig på instrument och annan utrustning i operationssalar och sterilcentraler och ställa till med problem.

I dag har alla operationssalar och flera sterilcentraler fått ett mer robust ventilationssystem.

– Vi använde en teknik där kylbatterier bytte plats med värmebatterier. På så sätt kan man avfukta ordentligt och samtidigt reglera till önskad inblåsningstemperatur beroende på vilken typ av operation som genomförs, säger Johan Eriksson, ventilationsstrateg på Regionfastigheter, i pressmeddelandet.

Luftfuktigheten övervakas kontinuerligt via ett förprogrammerat, centralt system och det görs även återkommande mätningar på plats i operationssalarna.

– Än så länge har vi klarat de värmetoppar som inträffat och luftfuktigheten har hållits inom rätt nivåer. Och vi har även dimensionerat systemet för en framtida temperaturökning, säger Johan Eriksson i pressmeddelandet.

I dag, torsdag, väntas extremt höga temperaturer på cirka 35 grader på flera håll i landet.