Enkäten har gått ut till 176 kandidater i regionvalet och samtliga har svarat. De flesta vill att regionerna ska fortsätta ha ansvar för sjukvården. Men 15 procent anser att staten ska styra sjukvården.

I de flesta fall följer regionpolitikerna den övergripande partilinjen i frågan om vem som ska ansvara för hälso- och sjukvården. Kristdemokraterna är det parti som driver frågan om ett förstatligande tydligast och är mest eniga.

– Vi har en ojämlik vård och långa vårdköer. Det beror till stora delar på att vi har 21 regioner som var och en för sig försöker styra över hälso- och sjukvården och det gör att det blir väldigt ineffektivt, säger Björn-Owe Björk, kristdemokratiskt regionråd i Uppsala, till Ekot.

Även Sverigedemokraterna har centralt drivit på för ett förstatligande av sjukvården. Men partiet är splittrat i frågan, enligt Ekots enkät.

Även Moderaterna i Region Jämtland Härjedalen har valt att gå sin egen väg. Där vill man att staten ska ta över ansvaret för sjukvården i motsats till M centralt som vill att det ska ligga kvar under regionerna.

– Det enda vi kan göra på regional nivå är att höja skattetrycket för att finansiera vård. Det gör det mindre attraktivt att bo i länet, de kapitalstarka flyttar och trots ett högre skattetryck får vi in mindre resurser till vården, säger regionrådet Robert Hamberg (M) till Ekot.

I juni publicerade tidningen Vårdfokus en liknande kartläggning. Den baserades på en enkät som skickats till regionstyrelsernas ordförande och oppositionsregionråden. Resultatet visade mycket litet stöd för att staten och inte regionerna ska ha huvudansvaret för landets sjukvård. Bara ett kristdemokratiskt regionråd i Jönköping ställde sig positiv till det.

Ett vanligt argument för att ha kvar ansvaret hos regionerna som fördes fram av politikerna var att besluten bör fattas så nära medborgarna som möjligt. Flera politiker efterlyste däremot färre regioner, och ett mer nationellt ansvar för sjukvården än i dag.

Bland allmänheten är stödet för att förstatliga sjukvården större. På frågan om det är staten eller regionerna som ska ha ansvaret för landets sjukvård svarar 64 procent av svenskarna staten, enligt en Novus-undersökning som genomfördes i april 2021.

Enligt en annan mätning, från SOM-institutet vid Göteborgs universitet, från 2021 ansåg 70 procent att ett förstatligande av vården är bra. 2020 uppgav 65 procent av de tillfrågade att det är ett mycket eller ganska bra förslag.

Läs också:

Kandidater vill se fler politiker som kan påverka vårdpolitiken