På grund av vårdplatsbrist gick både Skellefteå lasarett och Norrlands universitetssjukhus i Umeå upp i stabsläge förra veckan. Man beslutade även att stoppa intag av patienter som inte är allvarligt sjuka samt att ställa in planerade operationer.

Nu har läget förbättrats något och under måndagen beslutades att sjukhusen skulle lämna stabsläget.

– Vi har fattat nödvändiga beslut och vidtagit åtgärder för att bättre kunna hantera situationen. Nu återgår vi till vanlig ledning, men det är viktigt att understryka att vi fortfarande har ett tufft och skört läge i Region Västerbotten både vad gäller tillgång på vårdplatser och personal, säger Elisabeth Karlsson, sjukvårdsledare i lokal särskild sjukvårdsledning Umeå, i ett pressmeddelande.

Sjukhusen upphäver även intagningsstoppet och öppnar för att genomföra fler operationer.

–  Vi följer läget löpande och fattar beslut utifrån personaltillgång och vårdplatssituationen. Just nu finns möjlighet att göra fler operationer än bara akuta och det är viktigt att vi kommer i gång med den planerade verksamheten igen och utifrån vad som är medicinskt prioriterat, säger Elisabeth Karlsson.