I debattartikeln i Dagens Nyheter beskriver Elin Karlsson vårdplatsbristen som ett av de mest akuta och allvarliga problemen i sjukvården. Sveriges bottenplacering bland OECD-länderna när det gäller såväl Iva- som övriga vårdplatser beror enligt Sjukhusläkarnas ordförande på att SKR och regionerna misslyckats med sitt uppdrag och inte lyssnat på professionen.

»Regeringen, Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och vi som arbetar inom vården delar samma verklighetsbeskrivning: vården har en för trång kostym. Dessvärre har en av de stora makthavarna inom sjukvården – regionernas arbetsgivarorganisation SKR – återigen visat att man såväl saknar verklighetsförankring som strategi för att vara en del av lösningen«, skriver hon.

Elin Karlsson ger även en känga till att använda kortsiktiga ekonomiska stimulansmedel, eftersom det riskerar att leda till kortsiktigt trixande med det statistiska underlaget för att klara målen på pappret snarare än en reell förändring av de grundläggande problemen.

»En patient bakom ett draperi på akuten är fortfarande kvar på akuten – trots att den officiella statistiken visar att den befinner sig på en vårdavdelning«, skriver hon.

Sjukhusläkarna kräver bland annat en adekvat dimensionering av vård- och Iva-platser, en patient­rättighetslag, samarbete över regiongränser, ökad transparens när det gäller väntetider, bättre arbetsmiljö och stopp för kortsiktiga ekonomiska stimulansmedel.

Läs också:

SKR: Nationella vårdplatsmål riskerar att förvärra läget