Tidigare var intensivvårdsambulansen i Region Skåne upphandlad. Då försåg ett företag transporterna med utrustning och personal. Men för några år sedan beslutade Region Skåne att överta intensivvårdstransporterna i egen regi, och sedan maj förra året har verksamheten drivits av regionen.

Problemet är att förvaltningen Medicinsk service, som förser transporterna med ambulans, inte tillhandahåller Iva-personal. Och då måste sjukhusen själva avvara läkare som åker med transporterna. Det innebär att läkare antingen tas från sina andra arbetsuppgifter, eller så tillfrågas läkare som egentligen är lediga.

– Det är en ytterligare stress och arbetsbörda som kommer lite oförberett när man skulle behöva återhämta sig, sa Andreas Lagström, medicinskt ansvarig läkare på Iva i Ystad, i en artikel i Läkartidningen i februari.

I maj i år förbereddes en tillfällig lösning för höstens transporter. Den gick ut på att inrätta en extra jourlinje. Ett team med läkare och sjuksköterska skulle vara redo för transporter, men också fungera som stöd för ambulanspersonal i kritiska situationer.

Men det blir inte av. Efter ett möte mellan sjukvårdsförvaltningarna och verksamhetsområde ambulans, stod det klart att transporterna efter pandemins mer intensiva fas, har varit för få för att motivera en extra jourlinje.

Anders Rehn, verksamhetschef inom intensiv och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus (Sus), uppger att Sus i Malmö och Lund inte hade en enda transport i våras på grund av platsbrist, vilket annars är en anledning till att patienter transporteras mellan sjukhusen.

»Det är en ovanligt låg nivå och vi räknar inte med att det ska ligga kvar på denna låga nivå. De transporter som ändå kommer att behövas räknar vi med att kunna lösa rimligt, på samma sätt som vi gjort den senaste tiden«, skriver han i ett mejl till Läkartidningen.

Han framhåller dock att det behövs en annan lösning på sikt. En arbetsgrupp med representanter från både Iva och ambulans ska ta fram förslag med sikte på att starta ett projekt för Iva-transporterna i början av 2023.

»Gruppen ska inhämta kunskap från till exempel Stockholm och Västra Götaland. Det innebär att vi under hösten har kvar lösningen att respektive Iva ansvarar för att bemanna sin egen transport, med undantag av Ystad, som får hjälp av Sus«, skriver Anders Rehn.

Läs även:

Nytt system för Iva-transporter sätter extra press på läkare i Skåne

Skåne planerar tillfällig lösning med jourlinje för Iva-transporter