Maria Larsson, vice ordförande Svensk psykiatrisk förening.

– Ing-Marie Wieselgren var en fantastisk kraft för psykisk hälsa i Sverige, och det är med en otrolig sorg som vi konstaterar att hon inte finns med oss längre, säger Maria Larsson som är överläkare i psykiatri i Stockholm och vice ordförande för Svenska psykiatriska föreningen, SPF.

Hon säger att dådet ännu är ogripbart och oförståeligt men att det ser ut att ha påverkats av gärningsmannens beroendetillstånd och inställning till psykiatrin.

– Det låter som om gärningsmannen bland annat hade ett beroendetillstånd, alltså det psykiatriska tillstånd som är mest förknippat med farlighet, särskilt i kombination med annan psykiatrisk samsjuklighet. Han verkar av vad som framkommit vara negativt inställd till psykiatrin vilket säkerligen påverkat, säger hon och fortsätter:

–  Vi kommer säkert få veta mer den närmaste tiden om de faktiska omständigheterna men jag tror att jag aldrig kommer att förstå, oavsett vilka svar som kan framkomma.

Hur ser du på polisens uppgifter om att mannen uppger att dådet var planerat och riktat mot Ing-Marie Wieselgren och att motivet handlar om psykisk ohälsa och psykiatri?

– Om våldsmannen var negativ mot psykiatrin så var det här är nog det absolut sämsta han kunnat göra. Ing-Marie jobbade verkligen för att förbättra psykiatrin för alla och även de mest utsatta. Skulle han pratat med henne, hade hon lyssnat.

På frågan om föreningen har en bild av hur vanligt det är med sådana här brutala dåd, att en psykiater attackeras på grund av sin yrkesroll, berättar hon att hon aldrig hört talas om att det tidigare skett ett mord på en psykiater på grund av dennes yrkesroll. Men att hon känner till mordförsök inom psykiatrin, och att det senaste skedde i februari 2022 på rättspsykiatriska avdelningen i Göteborg.

– Jag har inga exakta siffror men en gång är alltid en gång för mycket och jag tror tyvärr att de flesta psykiater varit i mer eller mindre hotfulla situationer någon eller några gånger under sin karriär.

Hon framhåller att det är oerhört viktigt att arbetet mot hot och våld förstärks, och att detta till viss del kan handla om mer resurser för en trygg vård.

– Emellertid verkar det som att knivdådet mot Ing-Marie Wieselgren inte är direkt kopplat till hennes kliniska vardag som överläkare, utan främst är en attack mot hennes roll som samhällsföreträdare. Framtiden får visa om det kan jämföras med andra situationer av hot och våld som kan uppstå inom vården eller mer ska ses som en unik händelse, säger hon.

SPF ser det nu som sitt ansvar att fortsätta verka för det arbete för psykisk hälsa som Ing-Marie Wieselgren vigde sitt yrkesliv till, och Maria Larsson räknar upp en rad sådana områden. Det handlar bland annat om ökade resurser, suicidprevention, ungas psykiska hälsa, beroendevården samt hur forskningen och olika samverkansformer kan stärkas.

– SPF kommer fortsätta det arbete som Ing-Marie bidragit till. Inte minst arbetet med »Kraftsamling för psykisk hälsa«, ett av många projekt som hon arbetade med de senaste åren och som nu känns viktigare än någonsin, säger Maria Larsson och syftar på SKR:s initiativ för ett långsiktigt utvecklingsarbete för bättre psykisk hälsa, där olika organisationer är inbjudna till att delta.

SPF:s vice ordförande kände Ing-Marie Wieselgren genom sitt arbete och hade mycket kontakt med henne, inte minst under tidigare års Almedalsveckor. Under årets Almedalsvecka hade psykiatrisamordnaren frågat om Maria Larsson ville vara med på ett seminarium samma eftermiddag som knivdådet, tyvärr blev det inte så.

Maria Larsson beskriver att hon, liksom många av de svenska psykiatrikerna, upplevde någon form av personlig relation med SKR:s psykiatrisamordnare. En unik kombinationen av egenskaper låg bakom. Ing-Marie Wieselgren var rak, klarsynt, ödmjuk, och varm, beskriver Maria Larsson.

– Hon var alltid genuint intresserad av vad alla människor hade att säga om psykiska besvär och psykiatriska tillstånd, säger hon och avslutar med att blicka framåt.

– Finns det något vi kan lära av denna sorgliga händelse för att förbättra psykiatrin är det vår plikt att göra det. Det är vad Ing-Marie hade velat.

Läs mer:

32-åringen häktad misstänkt för mordet på Wieselgren

Kollegorna vid Akademiska minns Wieselgren: »Hon var helt unik«