Observationsstudien bygger på registerdata från Folkhälsomyndigheten, Statistiska centralbyrån, och det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Forskarna har undersökt risken för död hos personer som fått en fjärde dos av mRNA-vaccin mot covid-19, och jämfört med personer som endast fått tre doser.

Forskarna har valt att ta med dödsfall av alla orsaker. Anledningen är att de äldsta och sköraste mer sällan lagts in på sjukhus på grund av covid-19 och inte alltid uppvisat symtom som lett till testning.

I studien undersöktes två grupper. I den ena gruppen ingick cirka 400 000 personer som var minst 80 år gamla, och i den andra gruppen fanns omkring 25 000 personer som bodde på särskilda boenden. Tidsperioden för studien var januari–maj i år. I jämförelserna tog forskarna hänsyn till vilken region som personerna bodde i och vilket år de var födda.

– De två första månaderna efter den fjärde dosen så hade såväl 80-plussare som var hemmaboende samt personer boendes i särskilda boenden lägre risk att avlida jämfört med de som under samma tid endast fått tre doser, säger Peter Nordström, professor i geriatrik vid Umeå universitet och delad försteförfattare till studien, i ett pressmeddelande.

I studien hade de hemmaboende personerna 71 procent lägre risk att avlida mellan dag 7 och 60, jämfört med dem som bara fått tre doser. Bland personerna på särskilda boenden var siffran 39 procent.

Efter dag 60 sjönk siffrorna något. Bland 80-plussarna var siffran 54 procent och bland dem på boende var den 27 procent.

– Därför är det sannolikt viktigt att tajma in när påfyllnadsdoser ska ges hos dessa personer, till exempel i samband med utbrott av viruset, för att säkerställa att så många som möjligt har ett skydd under tillräckligt lång tid, säger Marcel Ballin, doktorand i geriatrik vid Umeå universitet och delad försteförfattare.

Studien finns på webbplatsen för Lancet Regional Health – Europe.

Läs även:

Fjärde dos till personer under 65 först efter sommaren