Det finns stora brister i allergivården i Sverige, och därför är det hög tid att regeringen agerar. Det menar ordförandena för Svensk förening för allergologi, Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin samt Astma- och allergiförbundet.

De lyfter i en debattartikel på DN debatt fram Finland som en förebild inom allergiområdet och poängterar att landet har lyckats bryta trenden av ett ökat inslag av allergier i befolkningen samtidigt som samhället har kunnat göra stora besparingar.

Bland annat satsade politikerna där på nationella riktlinjer och att följa upp de allergiska skolbarnen bättre.

Undertecknarna menar att kunskapen om hur man minskar allergier inte når fram i den svenska vården. Här skulle nationella riktlinjer kunna leda till avsevärda förbättringar, inte minst för att skillnaderna mellan regionerna är stora.

»Det saknas en gemensam bild av problemet och hur det bäst hanteras, vilket försvårar utvecklingen av vård och behandling«, skriver artikelförfattarna och radar upp ett antal möjliga förbättringar, bland annat:

  • Inför allergikonsulenter, sjuksköterskor med specialistkunskaper, i fler regioner.
  • Följ upp barns allergier bättre, bland annat för bättre anpassning av skolmåltiderna.
  • Öka antalet specialistläkare inom området.
  • Öka kompetensen på barnavårdscentralerna.

Man framhåller också att riksdagens socialutskott i ett tillkännagivande till regeringen krävt en allergivårdssatsning.

Undertecknare av debattartikeln är Astma- och allergiförbundets ordförande Mikaela Odemyr, Christer Janson, professor och överläkare i lungmedicin och allergologi samt ordförande för Svensk förening för allergologi och Emma Goksör, med dr, barnallergolog och ordförande för Barnläkarföreningens delförening för allergi och lungmedicin.