Seminariet, som arrangerades av Distriktsläkarföreningen och hade rubriken »Varannan stol fortfarande tom?«, avhandlade flera svårigheter som bristen på specialister i allmänmedicin för med sig.

Moderatorn Daniel Moberg, som är verksam som distriktsläkare i Östergötland, pekade på att det traditionella målet om en läkare per 1 500 invånare är långt borta och att Socialstyrelsens nyligen presenterade riktvärde om en läkare per 1 100 invånare innebär att två av tre läkare fattas.

Räknat på en befolkning på cirka 10 miljoner innebär en läkare per 1 100 invånare 9 000 läkare. En läkare per 1 500 invånare innebär 6 700 läkare. Siffran över dagens läkare i primärvården är osäker men om den skattas till drygt 4 000 och hänsyn tas till att många arbetar deltid så kan den faktiska siffran hamna kring hälften av 6 700.

Panelen, som även innehöll Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen, Madelene Johanzon, chef för område öppenvård inom Region Värmland och specialist i allmänmedicin och Christine Lorne, sjukvårdspolitisk talesperson för Centerpartiet i Region Stockholm, diskuterade bland annat svårigheten att få fram relevant statistik över antalet specialister i allmänmedicin i Sverige.

Det är ett problem som Distriktsläkarföreningen tidigare pekat på och som inte framstår som enkelt att lösa.

Vidare uppmärksammades de övergångslösningar som föreningen tagit fram tillsammans med Sfam, Svensk förening för allmänmedicin, och som de båda föreningarna menar behövs på vägen mot en fullt utbyggd primärvård. Dessa lösningar innebär flera olika åtgärder, till exempel listning på andra specialiteter och en begränsning av primärvårdens uppdrag.

Trots den kärva situation som bristen på läkare utgör för primärvården fanns det förhoppningar om en ljusare framtid bland paneldeltagarna.

Madelene Johanzon menade att Region Värmland arbetar aktivt för att förbättra för läkarna och trodde även på en fortsatt ökning av antalet ST-läkare.

Både Marina Tuutma och Christine Lorne sa sig tro på att det kommer att vara möjligt för regionerna att nå Socialstyrelsens mål om en specialist i allmänmedicin per 1 100 invånare.

– Jag tror att det är fullt möjligt, sade Marina Tuutma.

– Vi måste tro att det går, fortsatte Christine Lorne.