Det ska sägas direkt: förtroendebarometern har inte väldigt många svar. 160 läkare i en onlinepanel har svarat på frågor om förtroendet för samhällsinstitutioner, medier med mera. Men företaget bakom undersökningen, kommunikationsbyrån Narva, tycker ändå att det finns ett värde i barometern, vilken presenterades i Almedalen på tisdagen.

– Resultaten 2020 och 2018 ger ungefär samma bild som årets barometer. Om det nu inte skulle slumpa sig så att exakt samma personer svarar varje gång vi ställer frågorna, är det nog faktiskt så opinionen ser ut, säger Annika Sundström, public affairs-chef på Narva.

Bland samhällsinstitutionerna kan man se att förtroendet för Sveriges Kommuner och regioner har sjunkit från redan låga nivåer. I årets barometer låg det på -11 procent, att jämföra med -3 procent 2020. Det ger en föga smickrande sistaplats.

Procentsatsen räknas ut genom att jämföra andelen som har en positiv inställning, med dem som har en negativ inställning. En minussiffra innebär att fler har mycket eller ganska litet förtroende, än de som har mycket eller ganska högt förtroende.

Högst på listan ligger Läkemedelsverket på 82 procent. Läkarnas förtroende för sina respektive hemregioner har sjunkit från 10 procent till 0. Läkarförbundet ligger på 65 procent, vilket är ungefär samma nivå som i den förra undersökningen.

När Narva ställde läkarna den specifika frågan om »sjukvården borde förstatligas«, svarade hela 85 procent att de helt eller delvis instämde. Och den absolut viktigaste vårdpolitiska frågan var enligt läkarna förbättrade arbetsförhållanden för vårdpersonalen. Minst viktigt var jämlik vård och att kapa vårdskulden.

Förtroendet för de politiska partierna i vårdpolitiska frågor är mestadels en negativ upplevelse i barometern. Alla partier ligger på minussidan, förutom Socialdemokraterna som hamnar på 8 procent och därmed har lyckats klättra över nollan sedan den förra undersökningen. Därefter kommer Moderaterna på -10 procent. Sämst är förtroendet för Sverigedemokraterna som ligger på -65 procent. Medan S har gått upp 18 procentenheter, har KD gått ned lika mycket, till -33 procent.

– Det kan vara lite bekymmersamt att förtroendet generellt sett är lågt för partierna i de vårdpolitiska frågorna, säger Annika Sundström.

– Om svaren verkligen är knutna till hur hälso- sjukvårdspolitiken bedrivs, eller om det är ett uttryck för den opinion vi ser och förtroendet för hur regeringen hanterat en svår situation, kan vi bara gissa.

Den publikation du läser just nu, Läkartidningen, är den nyhetskanal som läkarna i undersökningen tycker sköter sitt jobb bäst: 86 procent. Därefter kommer Dagens Medicin på 61, tätt följd av Sveriges Radio på 60. I botten ligger de båda kvällstidningarna på cirka -40 procent. Men även Dagens Samhälle halkar under nollan.

Hela undersökningen presenteras på narva.se.