– Detta kan få stor betydelse för precisionsmedicin vid behandlingen av prostatacancer, men även andra cancergrupper, säger Maréne Landström, som är professor i patologi vid institutionen för medicinsk biovetenskap vid Umeå universitet.

I en artikel i EBioMedicine, publicerad den 16 juli, skriver hon och hennes forskarlag att man upptäckt en biomarkör för patienter som riskerar att utveckla aggressiv prostatacancer.

Det handlar om en ny, tidigare okänd funktion för TGF-beta-receptor typ 1, som är ett viktigt signalprotein i cancerceller.

I ett pressmeddelande från Umeå universitet framhålls att fyndet kan komma att få stor betydelse, och att en av anledningarna till att upptäckten är viktig är att sjukvården i dag måste göra svåra avvägningar. Dels vill man upptäcka och diagnostisera så många cancerfall som möjligt i ett tidigt skede, dels vill man undvika att ge cancerdiagnoser för ofarliga tumörer, eftersom de kan innebära onödig oro och sänka livskvaliteten. Därför är det viktigt att skilja på »behandlingskrävande cancer från sådan som man bör låta vara, helst inte upptäcka alls«, skriver Umeå universitet.

Enligt Maréne Landström kan upptäckten leda till att vården kan lugna de män med prostatacancer som inte har så dålig prognos, medan de som har en prostatacancer med hög risk kan erbjudas behandling snabbare.

Hur säkra är ni på att detta kan fungera, att man kommer att kunna skilja de med aggressiv cancerform från dem som har ofarliga varianter?

– Vi är säkra på så sätt att vi har data som talar för att vi kan skilja de här grupperna åt, säger hon och fortsätter:

– Det finns ju inga enkla sätt att göra aggressivitetsbedömningen på, och vi kommer att utreda detta vidare i samarbete med ett företag som vi har fört inledande diskussioner med. Det handlar om att etablera en kliniskt användbar metod. Vi behöver få till en metod som är enkel att använd i kliniskt arbete, det är det vi måste få till de närmaste åren.

Att utveckla en metod som kan användas i sjukvården tror hon och forskarlaget kan ta två till tre år.

Forskarna har sökt patent för sitt fynd via utvecklingsbolaget, Metacurum Biotech, som startades 2018 av Maréne Landström utifrån hennes tidigare upptäckter, och bolaget har ett samarbetsavtal med Umeå universitet.

Vad är det som är nytt och som har lett till den vetenskapliga artikeln?

– Vi fick in artikeln troligen för att vi påvisat en ny funktion för TGF-beta-receptor typ 1, som interagerar med ett annat protein, Aurorakinas B, förkortat AURKB, i celldelningen. TGF-beta-receptor typ 1  är i sig föremål för mycket forskning och vad vi påvisat är en tidigare okänd funktion, att den alltså självt kan driva cancertillväxt.

Riskbedömningen kan göras snabbare och enklare eftersom de som drabbas av aggressiva former har ett stort antal av proteinkomplexen AURKB-TGF-beta receptor typ 1, enligt Maréne Landström och hennes forskargrupp.