Det finns sedan tidigare en proposition om en lagändring som ska minska risken för att vårdgivare prioriterar patienter med privata vårdforskningar, vilken byggde på en tidigare utredning. Men i februari tillsatte också regeringen en ny kompletterande utredning som skulle ge mer skarpa förslag. På fredagen överlämnade utredaren en promemoria till socialminister Lena Hallengren (S).

– Utredningen har fått uppdrag att ta fram lagförslag som i stort innebär ett förbud mot privata sjukvårdsförsäkringar inom den helt eller delvis offentligt finansierade sjukvården, sammanfattade utredaren Sofi Nyström, sektionschef på Skatteverket, arbetet vid en presskonferens på fredagen.

Utredningen föreslår ett förbud mot att en och samma vårdgivare ska kunna ha både patienter vars vård finansieras offentligt, och patienter vars vård finansieras genom en privat försäkring. Det betyder att privata vårdgivare som har avtal med regionen inte ska kunna ha privata försäkringspatienter. Och vice versa ska regionerna inte kunna använda sig av sådana privata vårdgivare.

– Där har jag alltså valt att reglera ett ansvar både för regionerna och för de privata vårdgivarna. Det är viktigt att det tydligt framgår vilket ansvar regionerna har, för att i möjligaste mån undanröja de negativa konsekvenser som privata sjukvårdsförsäkringar riskerar att få i den offentligt finansierade vården, sa Sofi Nyström.

Utredningen föreslår att Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) blir tillsynsmyndighet. Ivo ska kunna besluta om föreläggande om någon aktör bryter mot lagen.

En annan del av utredningen handlar om remittering. Enligt förslaget ska det bli förbjudet för vårdgivare som har privata försäkringspatienter att remittera till den offentligt finansierade vården. Även här är Ivo tillsynsmyndighet.

Utredningen föreslår precis det som regeringen efterfrågade i februari. Utredaren Sofi Nyström har kommit fram till att det inte finns några juridiska hinder med förslagen, och att effekten av dem är proportionerliga med syftet.

Under presskonferensen berättade Lena Hallengren varför regeringen tycker frågan är så viktig. Hon pratade om att skolan förvandlats till en marknad där skolorna väljer elever i stället för tvärtom.

– Vården får inte bli en marknad och vårdbolagen ska inte få välja patienter. Det ska inte vara betalningsförmågan, det ska vara behovet som avgör vem som får vård först.

Utredningen föreslår att lagändringarna ska träda i kraft i den 1 januari 2024. Vissa bestämmelser föreslås dock träda i kraft först två år senare.

Arbetsgivar- och branschorganisationen Vårdföretagarna är kritisk till förslagen. De menar bland annat att förbudet mot remittering kan vara patientfarligt och eventuellt strider mot upphandlings- och etableringsrätten. Lagändringarna innebär ett sämre utnyttjande av hela vårdens kapacitet, menar Vårdföretagarna.

– När 650 000 patienter väntar på en åtgärd är det anmärkningsvärt att regeringen vill strypa verksamheter som bidrar till att korta köerna, säger Antje Dedering, förbundsdirektör för Vårdföretagarna, i ett pressmeddelande.

 

Läs även:

Regeringen vill förbjuda privata försäkringar i offentlig vård

Ny lag ska förhindra att försäkringspatient får förtur