Antalet vårdplatser har successivt dragits ned under flera år, också innan behovet av vårdplatser minskat. Det har lett till överbeläggningar och utlokaliseringar, skriver de 32 överläkarna vid medicinkliniken på Säs, i debattartikeln i Borås Tidning.

De menar att medicinkliniken är mest drabbad – trots det väntar ytterligare ett reducerat antal vårdplatser. Sjukhusledningen hänvisar till omställningen mot ökad primärvård och att en ny avdelning för multisjuka äldre ska öppnas. Men de 32 överläkarna påminner om primärvårdens svårighet i att öka uppdraget samtidigt som det är läkarbrist, och att den nya vårdavdelningen ännu inte kommit i gång.

Debattörerna uppger också att en fjärdedel av läkarna på medicinkliniken har slutat sedan förra sommaren. Omsättningen är hög också i andra personalgrupper, och en dålig arbetsmiljö är en »starkt bidragande orsak«.

De påpekar också att träning har en avstressande effekt på personalen, men att personalgymmet ska läggas ned av besparingsskäl.

Nu måste sjukhuset och regionen tänka om, skriver överläkarna:

»För våra patienters skull och för medarbetarna kräver vi att Säs ändrar sig. Att man istället för neddragning ökar antalet vårdplatser, gör verkningsfulla åtgärder för att få ned vårdköerna och förbättrar situationen för personalen«.