En välciterad upptäckt inom Alzheimerforskningen anklagas för manipulation av tidskriften Science. Studien, som publicerades i Nature 2006, visar att en överproduktion av proteinet beta-amyloid*56 i hjärnan hos Alzheimermöss kan leda till minnesstörning.

Nu anklagas bilder i studien för att vara manipulerade. Det kastar skuggor över delar av den så kallade amyloidhypotesen, enligt vilken en ökad produktion och ansamling av beta-amyloidprotein startar en kaskad av förändringar i hjärnan som över tid leder till Alzheimers sjukdom. Den granskade studien beskrivs som en nyckelstudie rörande små amyloidproteiners betydelse i behandling mot Alzheimers sjukdom.

Agneta Nordberg, professor i klinisk neurovetenskap vid Karolinska institutet, är förvånad av att det gått så många år innan forskningsresultaten kritiskt granskats.

– Studien är välkänd, men resultaten har inte gått att replikera av andra forskare. Sådan forskning brukar oftast glömmas bort, men så har inte varit fallet, säger Agneta Nordberg.

Internationella läkemedelsbolag har fokuserat enormt på beta-amyloid och flera kliniska prövningar med amyloidantikroppar har genomförts på Alzheimerpatienter utan förbättring av minnesförmågan. Till Science säger nobelpristagaren och Alzheimerforskaren Thomas Südhof att de manipulerade bilderna kan ha satt forskningen på sidospår i snart två årtionden, men Agneta Nordberg uttrycker sig inte lika kraftfullt.

– Den här händelsen kastar en skugga över forskning som varit och belyser igen vikten av god forskningsetik, men det kommer sannolikt inte att påverka den pågående aktiva och framtida forskningen om Alzheimers, säger Agneta Nordberg och fortsätter:

– Det man förvånar sig över är att när bildoriginal efterfrågas så finns inga. Det är ett tecken på hur viktigt det är att alltid arkivera och kontrollera data.

Sedan i juli har Nature flaggat studien och uppmanar läsare att vara försiktiga i användningen av resultaten. Även andra studier som uppmärksammas i Science granskning har fått rättelser.