Studien, som genomförts av forskare verksamma vid Göteborgs universitet och Sahlgrenska universitetssjukhuset, omfattar 60 patienter som haft mer eller mindre kraftiga symtom i samband med en covidinfektion och vars andningsbesvär sedan fortsatt, efter infektionen.

Monika Fagevik Olsén, universitetssjukhusöversjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset. Foto: Sahlgrenska universitetssjukhuset

– När patienterna då sökt vård och genomgått sedvanliga undersökningar som till exempel test av syresättning under gångtest eller mätning av lungvolymer har dessa visat normala värden. De har då ofta fått information om att allt är normalt, trots deras upplevelse att så inte är fallet. När patienterna kommer till oss har vi kunnat påvisa att deras andningsmönster och andningsrörelser avviker och att många är väldigt svaga i andningsmuskulaturen, säger Monika Fagevik Olsén, universitetssjukhusöversjukgymnast vid Sahlgrenska universitetssjukhuset och adjungerad professor vid Göteborgs universitet, och en av de som genomfört studien, i ett pressmeddelande.

Hon poängterar att det är viktigt att patientgruppen undersöks med annat än sedvanliga undersökningar, något som alltså har gjorts i studien med ett speciellt instrument som kan mäta andningsrörelser.

– Det som gör den här studien unik är att vi objektivt har kunnat bekräfta det vi sett kliniskt och som också rapporterats om tidigare i internationella studier att andningsmönstret ofta är påverkat. Detta har inte påvisats med en objektiv mätmetod tidigare, säger Monika Fagevik Olsén.

Läs abstract till studien i European Journal of Physiotherapy här.