En ny studie visar att barn och ungdomar med diabetes typ 1 har ökad risk för psykisk ohälsa, så som depression, ångest och stressrelaterade besvär.

Registerstudien, genomförd av forskare vid Karolinska institutet, har gått igenom knappt 3,5 miljoner personer födda i Sverige under åren 1973–2007 samt deras föräldrar, syskon och kusiner för att utreda förhållandet mellan diabetes typ 1 och psykisk ohälsa.

Av de 20 005 personer som diagnostiserades med diabetes typ 1 som barn fick 10,8 procent en diagnos för ångest, depression eller stressrelaterade besvär senare i livet. De löpte nästan dubbelt så hög risk för depression jämfört med personer utan sjukdomen. För ångest och stressrelaterade besvär var risken runt 1,5 gånger högre.

Även föräldrar och helsyskon hade en förhöjd risk för ångest och stressrelaterade besvär, en risk som försvann när det gällde halvsyskon och kusiner. Enligt forskarna tyder detta på att gener kan vara en bidragande faktor.

– Många inom diabetesvården antar intuitivt att diabetes hos barnet påverkar den psykiska hälsan negativt hos både patienten och familjemedlemmarna. Men vi tror inte att svaret är så enkelt. Vår studie indikerar att det också kan finnas en genetisk komponent bakom detta samband, säger forskaren och sistaförfattaren till studien Agnieszka Butwick vid Karolinska institutet i en artikel på forskning.se.