Av drygt 200 personer som haft antikroppsbekräftad covid-19 var mer än hälften omedvetna om att de varit smittade. Det visar en studie publicerad i Jama network open, som Läkemedelsvärlden var först att rapportera om. Av dessa uppgav tio procent att de känt milda symtom som de tolkat som en vanlig förkylning eller någon annan icke covid-relaterad infektion.

Enligt forskarna bakom studien kan detta ha varit en bidragande orsak till den snabba spridningen av omikron.

Studien bygger på blodprov insamlade på ett medicinskt center i Los Angeles i USA. För mer än två år sedan började forskarna samla in blodprov från vårdpersonalen för att undersöka effekten av covid-19 och vaccinet mot sjukdomen. Från och med hösten 2021 samlade man även in prov från patienter.

Bland de tusentals insamlade blodproven identifierade forskarna 210 personer med positiva antikroppstest tagna efter mitten av december 2021, då omikronvarianten dominerade smittspridningen. Genom att mäta IgG-N-antikroppar vid två olika tillfällen identifierade forskarna de personer där antikroppsnivåerna ökat under mätperioden. Eftersom ingen av försökspersonerna fick vaccin mellan de två mättillfällna bedömde forskarna att den ökade antikroppsnivån berodde på infektion med omikron-varianten.

Intervjuer med de bekräftat smittade studiedeltagarna visade att en majoritet, 56 procent, inte varit medvetna om att de haft covid-19. En tiondel av dessa uppgav emellertid att de haft milda symtom, men som de bedömt varit tecken på en vanlig förkylning.

Personer som arbetade som vårdpersonal på det medicinska centret hade i större utsträckning kännedom om sin covid-19-infektion än övriga, enligt studien. Forskarna konstaterar dock att medvetenheten generellt sett var låg även i denna grupp.

En stor majoritet, 94 procent, av studiedeltagarna var vaccinerade med något av covid-19-vaccinen.