Ett problem, enligt Per J Nilsson, som är överläkare Karolinska universitets­sjukhuset och docent i kirurgi och lektor vid Karolinska institutet, är att sjukhus gör för få operationer för att kunna upprätthålla en hög kvalitet.

Enligt den statliga utredningen »Träning ger färdighet – koncentrera vården för patientens bästa« (SOU 2015:98) krävs minst 50–100 operationer årligen för att verksamheten ska kunna bedrivas med hög kvalitet.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet tar Per J Nilsson ändtarmskirurgin som exempel på områden där cancerkirurgin kan förbättras.

Cirka 2­ 000 personer diagnostiseras med ändtarmscancer per år. Av dem opereras årligen 1 200–1 500 personer. Operationerna utförs på 30 olika sjukhus i Sverige. Men bara sex av dem utför fler än 50 operationer per år, enligt öppna data från cancercentrum.se för perioden 2017–2021.

I Sveriges grannländer har man valt en annan modell. I Finland utför fem sjukhus ändtarmscancerkirurgi, och även Danmark har valt att centralisera verksamheten.

Per J Nilsson, som även varit ordförande för Europeiska kolorektal­sällskapet samt Svensk förening för kolorektal kirurgi, medförfattare till nationella vårdprogram och är sakkunnig i NHV-gruppen för avancerad bäcken­kirurgi, vill se en ökad koncentration av cancerkirurgin även i Sverige. Han ger tre förslag på åtgärder för att få en bättre nationell strategi för cancerkirurgin.

  • Reducera antalet huvudmannaskap i svensk sjukvård.
  • Använd NHV-modellen (nationell högspecialiserad vård) med sakkunnig­grupper och bindande beslut även på regional nivå.
  • Vidareutveckla och stärk Social­styrelsens möjligheter att styra på nationell nivå.