I november förra året avskedades en erfaren judisk läkare från sin tjänst på Karolinska universitetssjukhuset. Det hela är en utdragen historia, där läkaren i fråga slagit larm om antisemitiska trakasserier från en överläkare på sjukhuset. Mannens juridiska ombud har tidigare berättat för Läkartidningen hur hans klient blivit utsatt för »en lång rad repressalier« efter att ha anmält trakasserierna. Mannen blev bland annat omplacerad och fick inte operera utan övervakning. Han anmäldes också till Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) som en risk för patientsäkerheten, men myndigheten avslutade ärendet utan kritik mot läkaren. Däremot vände sig Ivo i en särskild skrivelse till sjukhuset och påpekade att de uppgifter om läkarens etnicitet och religiösa identitet som funnits med i anmälan saknade relevans för bedömningen.

Karolinska universitetssjukhuset har å sin sida hela tiden haft en annan bild av situationen. Enligt Läkarförbundets stämningsansökan i somras har arbetsgivaren i stället betonat långvariga samarbetsproblem och hävdat att mannen har varit oförmögen att förhålla sig till instruktioner. Han ska dessutom konsekvent ha satt sig emot beslut från arbetsledningen, vilket lett till en irreparabel förtroendeskada.

Fackförbundet menade dock att det inte funnits någon saklig grund för vare sig avsked eller uppsägning. Inte ens när man bett arbetsgivaren att precisera hur exempelvis samarbetsproblemen har sett ut har några konkreta svar getts. Förbundet krävde dels att avskedandet skulle ogiltigförklaras, dels att mannen skulle få ekonomisk kompensation efter utebliven lön och 125 000 kronor i skadestånd.

Nu har Arbetsdomstolen sagt sitt – och går på Läkarförbundets linje, eftersom regionen har medgett förbundets talan. Det innebär att avskedandet ogiltigförklaras, att läkaren ska få skadestånd och lön för perioden från avskedandet fram till nu, samt att Region Stockholm ska betala för Läkarförbundets rättegångskostnader. Enligt Patricia Enocson, HR-direktör på Karolinska universitetssjukhuset, ska det dock inte tolkas som att arbetsgivaren medger att man avskedat läkaren utan grund.

– Vi delar inte den bilden. Vi har jobbat mycket med detta och det har varit en ohållbar arbetsmiljösituation som vi har försökt komma till rätta med. Det har gjorts stora ansträngningar för att lösa en situation. Det är efter noga övervägande som vi valt den här vägen, säger hon till Dagens Nyheter.

Den avskedade läkaren skriver i en kommentar till Läkartidningen att han blev glad men inte överraskad av domen.

»Det är självklart en upprättelse – och en bekräftelse på att problem med antisemitism och rasism inom sjukvården mörkas stort. Tystnadskultur och sektmentalitet på Karolinska är ett hot mot patientsäkerheten, som särskilt drabbar minoriteter, både medarbetare och patienter.«

På frågan om hur domen påverkar hans karriär skriver han att frågan snarare borde ställas till sjukhusdirektör Björn Zoëga och övrig sjukhusledning.

»Hur kommer deras karriärer att påverkas efter erkännandet att de bröt mot lagen och begick en antisemitisk handling?«

Läs tidigare artikel:

Läkarförbundet stämmer Karolinska sjukhuset för avsked av judisk läkare