– Antalet patienter med covid-19 som behöver sjukhusvård ser nu ut att minska. Det är dock fortfarande över 100 procent fler än motsvarande vecka föregående år. I Stockholms län finns det just nu inga tecken på en ökning av smittspridningen, säger Johan Bratt chefläkare i Region Stockholm, i ett uttalande på regionens hemsida.

På tisdagen vårdades totalt 217 patienter med covid-19 vid något av regionens sjukhus, motsvarande antal för en vecka sedan var 260. Men jämfört med motsvarande vecka 2021 är antalet fortfarande högt, då vårdades i genomsnitt 101 patienter med covid-19 om dagen vid regionens sjukhus.

Av de patienter som i dag vårdas med covid-19 är det ungefär hälften som, enligt Region Stockholm, vårdas för sjukdomen medan den andra hälften vårdas av annan orsak men har samtidigt covid-19.

Läs också:

Stockholm: Tuffaste pandemisommaren

217 patienter vårdas med covid-19

Av de som vårdas vid sjukhus är:

  • 5 i intensivvård
  • 132 på akutsjukhus
  • 80 i geriatrisk vård utanför akutsjukhus

Källa: Region Stockholm