Det visar den senaste rapporten från Folkhälsomyndigheten.

Under vecka 31, alltså första veckan i augusti, rapporterades 5 865 nya bekräftade fall av covid-19 i Sverige. Det är en ökning med 12 procent jämfört med vecka 30.

Hittills har 15 nya intensivvårdade patienter med bekräftad covid-19 rapporterats under aktuell mätvecka, vilket kan jämföras med de föregående tre veckorna då i medeltal 17 patienter per vecka rapporterades. Antalet patienter för den senaste veckan väntas dock bli något högre på grund av fördröjning i rapporteringen.

Enligt siffror från Socialstyrelsen som Svenska Dagbladet tagit del av vårdas 821 patienter med covid-19 på vårdavdelningar runtom i landet, inklusive inom intensivvården. Det är 45 fler än föregående vecka. Siffrorna visar dock inte hur många som vårdas för covid-19, och hur många som är inlagda för andra åkommor men samtidigt testat positivt.

– Regionerna beskriver en ökad belastning men det beror inte enbart på covid, utan även på att det är semestertider och svårt med bemanningen samtidigt som medarbetare insjuknat i covid, säger Maria Hilberth, tillförordnad avdelningschef på Socialstyrelsen, till SvD.

Hon säger till tidningen att ökningen av patienter med covid-19 sker från låga nivåer och inte är i närheten av tidigare toppar under pandemin.

Folkhälsomyndighetens analys gällande avlidna fokuserar på data fram till för två veckor sedan, på grund av en fördröjd rapportering. Hittills har 94 fall rapporterats avlidna med covid-19 under vecka 29. Föregående tre veckor var medeltalet 51 dödsfall per vecka.