Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner, SKR. Foto: SKR

− Det är för många som väntar på operation och behandling. Även om mediantiden totalt sett minskat för de som väntar är det oroande att se att de patienter som nu väntat länge ökat, en grupp som växt under pandemin, säger Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på Sveriges Kommuner och regioner, SKR, i ett uttalande på organisationens hemsida.

Enligt SKR:s data väntade under första halvåret 2022 i snitt 183 000 patienter på operation eller behandling inom den specialiserade vården varje månad. Motsvarande antal för första halvåret 2021 var 158 000 patienter.

Och även om mediantiden för de som väntar har minskat från 78 dagar, första halvåret 2021, till 68 dagar 2022 så har gruppen patienter som väntat mer än 90 dagar växt. Enligt SKR så dominerar patienter inom ortopedi samt öron, näsa och hals när det kommer till de som väntar på operation eller behandling.

För att komma till bukt med väntetidsproblematiken anser SKR att det på kort sikt krävs åtgärder som aktivt arbete med vårdflöden och samverkan mellan sjukhus och mellan regioner. På lång sikt hoppas organisationen att behovet av sjukhusvård ska minska, dels genom preventiva insatser, dels genom att patienter får ökade möjligheter att hantera sina sjukdomar i hemmet.