Genom att injicera apkoppsvaccinet i överhuden i stället för subkutant räcker det med en mindre dos för att ge en skyddande effekt. Folkhälsomyndigheten utökar därför sina rekommendationer för vilka som kan ges vaccinet till att omfatta även personer med »påtagligt hög risk« för att utsättas för smitta.

Tidigare har vaccinet rekommenderats till personer som ingår i en smittspårning och som haft nära fysisk kontakt med någon som har apkoppor.

– Det är glädjande att vi nu kan rekommendera även en bredare användning och att fler personer kan få förebyggande behandling. Även om vi fortsatt har en brist på vaccin mot apkoppor kan fler nu erbjudas vaccination, säger Folkhälsomyndighetens generaldirektör Karin Tegmark Wisell, i ett pressmeddelande.

Vaccinet som används tillverkas av det danska företaget Bavarian Nordic och går under namnet Imvanex i EU och Jynneo i USA. Sverige har, av EU:s beredskapsmyndighet Hera, tilldelats vaccin som med tidigare vaccinationsteknik bedömdes räcka till cirka 1 500 personer.

Med den nya injektionssättet kan vaccindoserna minskas från 0,5 ml till 0,1 ml per dos, enligt den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA. Det innebär att vaccinet räcker till fem gånger fler, det vill säga till 7 500 personer.

Vilka som ska erbjudas vaccinet avgörs av läkare på de mottagningar där vaccinet finns tillgängligt.

Hittills har 154 fall av apkoppor bekräftats i Sverige och fallen har framför allt rapporterats från storstadsregionerna Stockholm, Skåne och Västra Götaland.