Under årets första halva har 590 läkemedel restanmälts, enligt statistik från Läkemedelsverket. Räknas olika förpackningar och styrkor stiger antalet till 660 stycken.

Det går i linje med Läkemedelsverkets förväntningar.

– Tyvärr tror vi att antalet restanmälningar på sikt kommer att öka. Vi ser sådana tendenser redan under fjärde kvartalet 2021, sade Johan Andersson, enhetschef vid Läkemedelsverket, i samband med att statistiken för 2021 presenterades.

De främsta orsakerna till anmälningarna relaterar till tillverkningen. Över 40 procent av de restanmälda förpackningarna har berott på brister i produktionsplanering eller produktionskapacitet.

I det stora hela är andelen restanmälda läkemedel låg. 2,6 procent av läkemedlen var restanmälda den 1 juli 2022.

Läs också

Färre restanmälda läkemedel i fjol

 

Antalet restanmälda läkemedel

  • 2019: 982
  • 2020: 1151
  • 2021: 854
  • 2022 första halvåret: 590

Siffrorna avser ärenden. Ett ärende kan innehålla flera förpackningsstorlekar och styrkor.

Källa: Läkemedelsverket.