Stockholmssjukhusen har från maj till och med juli vårdat sammanlagt 2 423 utomlänspatienter. Det var 300 fler än i fjol och dubbelt så många som under 2020, men ungefär lika många som 2018 och 2019, skriver Svenska Dagbladet, SvD.

I siffrorna ingår personer som varit på besök och skadat sig eller blivit sjuka och flest patienter kommer från Södermanland och Västmanland. Men bland utomlänspatienterna finns också till exempel cirka 200 cancerpatienter från nordligaste Sverige, där vården är ett resultat av att Region Norrbotten avtalat om att köpa vård av Karolinska i Solna.

Johan Styrud, överläkare på Danderyds sjukhus och ordförande i Stockholms läkarförening, säger till tidningen att det har varit bra ur ett nationellt perspektiv att andra regioner har kunnat köpa vård i Stockholm. Men att det ur stockholmarnas perspektiv har varit dåligt.

– I ett läge när våra stora vanliga akutsjukhus haft en bedrövlig sommar är det orimligt att exempelvis Karolinska försöker dra in extra pengar på att ta hit ännu fler patienter från annat håll. Det har gått ut över en del stockholmspatienter som fått vänta ännu längre på sin tur i operationsköerna, säger han.

Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L) i Stockholm, säger att regionen är stolt över att man kunnat hjälpa invånare i övriga landet. Hon anser att det inte finns några påtagliga undanträngningseffekter av patienter från Stockholm.

– Det sker ju alltid en medicinsk bedömning, en svårt sjuk patient som behöver vård för att överleva måste naturligtvis gå före en annan patient oavsett vilka postnummer de har. Situationen på Danderyd, Södersjukhuset och S:t Göran hade inte varit bättre om Karolinska i Solna avstått från att ta emot cancerpatienter från Norrbotten, säger hon.

Samtidigt som drygt 800 utomlänspatienter i månaden får vård i regionen, var det i början av sommaren cirka 200 stockholmare som varje månad fick vård i andra regioner.

Läs mer:

Norrbotten skickar upp till 190 patienter till Karolinska i sommar

Region Sörmland tar hjälp av Stockholm