För läkarstudenterna i Uppsala kan ett studieavbrott bli längre än tänkt. Det har några studenter fått erfara under året.

En av dem är Susanna Bates. Under pandemin missade hon en examination flera gånger och var därför inte behörig att fortsätta läkarstudierna på termin sex förra hösten.

Under hösten/vintern arbetade hon i stället som undersköterska på Akademiska sjukhuset i Uppsala, tog poängen som krävdes för att bli behörig och sökte in på nytt i våras.

Men hon fick ingen plats eftersom det var redan var fullt på terminen. Hon var inte ensam om det.

I början av året skrev Läkartidningen om att flera behöriga läkarstudenter i Uppsala, som gjort kortare studieavbrott, nekades plats eftersom maxgränsen för antal studenter på termin sex redan nåtts.

– Då jobbade jag den terminen med. Det kändes väl så där, även om jag har trivts väldigt bra, säger Susanna Bates.

Situationen är ovanlig, enligt programdirektör Bertil Lindahl som tror att det läget uppstått eftersom färre studenter gjort ett avbrott i studierna för att till exempel resa i och med pandemin, men även för att fler är angelägna om att slutföra studierna innan dörren till den gamla läkarutbildningen slår igen.

Universitetet är visserligen inte skyldigt att garantera en student en ny plats efter ett studieavbrott, men tidigare har det alltid gått att lösa eftersom det funnits luckor.

– Termin sex är vår flaskhalstermin. Men som tur är, är det sällan det här drabbar någon, säger Bertil Lindahl.

Även i höst är det trångt på termin sex, även om det inte är fullt så illa som förra terminen. Maxgränsen är 104 studenter. I dagsläget är alla platser redan fyllda. Men tre kan bli lediga eftersom studenterna fortfarande väntar på resultat från omtentor.

Samtidigt vill Susanna Bates och fyra till studenter in på terminen. Tre är behöriga, övriga väntar på tentaresultat som avgör om de blir det. Pusslet blir färdigt först på uppropsdagen, eller till och med någon vecka efter det, enligt Bertil Lindahl.

Susanna Bates står på reservplats fem. Hon är kritisk till hur programledningen har hanterat situationen.

– I april sa studievägledningen att jag i princip var garanterad att komma in. Går problemet inte att lösa kan jag förstå det – men då tycker jag att man ska vara öppen med det.

Hon har erbjudits att skriva masteruppsatsen, som egentligen tillhör termin 9, två år i förväg och funderar på att göra det för att komma framåt i studierna.

– Men då är det fortfarande oklart om jag kan komma in på termin 6 till våren. Ingen vågar ju ta uppehåll när det är så svårt att komma tillbaka. Vad gör jag om jag inte kommer in då heller, säger hon och fortsätter:

– Det är frustrerande att inte veta. Och det känns lite hemskt att behöva hoppas på andras misslyckanden.

Läkarprogrammet vid Uppsala universitet ska, enligt avtal med regeringen, utbilda ungefär hundra nya läkare per termin. Eftersom en viss andel av studenterna, av olika skäl, avbryter sina studier görs alltid ett överintag. För Uppsalas del innebär det att man tar in cirka 125 studenter i stället för 100.

– Nu, när det inte har varit så, blir det lite så att det är vi som drabbas av överintaget. Jag tycker att man måste se till att studenter kan fullfölja och inte säga halvvägs in i programmet att det inte går, säger Susanna Bates.

Men enligt Bertil Lindahl är det inte möjligt att ta in fler än 104 studenter.

– Har man ett maxtal så måste man följa det.  Vi har det av en anledning. Vi vill garantera att studenterna får den kvalitet som vi vill att de ska ha.

Studieavbrott och studieuppehåll

Under utbildningen finns det möjlighet att få ett studieuppehåll beviljat av programledningen. Det sker exempelvis när någon blir gravid, sjuk eller ska göra militärtjänst. Då är man garanterad studieplats när man återupptar studierna. Om en student däremot själv väljer att ta en paus från studierna för att resa, jobba eller inte blir behörig till nästa kurs/termin, räknas det som ett studieavbrott.