Vårdcentralen är ung, den öppnade så sent som i maj och har omkring 400 listade patienter. Men under en rutinmässig uppföljning i juli upptäcktes allvarliga brister i företaget. Det handlar om ledning och styrning av bolaget, bland annat inom journalföring och dokumentation av vårdbesök.

Bristerna kvarstod också efter att bolaget fått en åtgärdsplan och uppföljningar gjordes, skriver regionen i ett pressmeddelande. Det har lett till att regionen nu sagt upp avtalet. Region Halland har också krävt att vårdcentralen kompletterar den dokumentation som saknas i journalerna.

Ett brev har gått ut till de listade patienterna med en uppmaning om att lista om sig på en annan vårdcentral. Enligt hälso- och sjukvårdsdirektör Martin Engström finns kapacitet att ta emot patienterna på andra enheter.

Han poängterar också det ovanliga i händelsen.

»Detta har inte hänt under alla år med vårdval i Halland. Vi ser allvarligt på det inträffade. Men vi ser också att våra rutiner för kontroll och uppföljning har fungerat och att det handlar om en begränsad tid som det här har kunnat pågå«, säger han i pressmeddelandet.