Drygt hälften av de regioner som svarat på Ekots enkät – 20 av 21 – uppger att sommaren har varit mer ansträngd än tidigare år med en högre beläggningsgrad.

– Det beror på att vi har färre disponbla, alltså bemannade vårdplatser, den här sommaren och det i sin tur beror på att vi har färre personal. Det är ett stort bekymmer vi delar med resten av Sverige, säger Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland, till Ekot.

Redan före sommaren stod det klart att det skulle bli svårt att få ihop sommarbemanningen på många håll.

För att försöka lösa bemanningen har i princip alla regioner erbjudit en extra ersättning till vårdpersonal som flyttar sin semester. På Universitetssjukhuset i Linköping har exempelvis personal som använder mindre än 19 semesterdagar under sommaren erbjudits 2 000 kronor extra för varje dag som de har avstått.

Men enligt Ninnie Borendal Wodlin, vårddirektör i Region Östergötland, har färre antagit erbjudandet än vad sjukhusledningen hade hoppats på.

Elva av de 20 regionerna som har besvarat enkäten uppger att de har höjt ersättningen i år. I Västernorrland handlar det om 25 000 kronor extra för varje semestervecka personalen väljer att flytta.

Där valde en del att nappa på erbjudandet. Men många valde semester framför pengar. Kjell Norman, tillförordnande hälso- och sjukvårdsdirektören i Västernorrland, säger till Ekot att det tyder på att behovet av återhämtning är stort.