Sophiahemmet högskola i Stockholm har sedan 2016 anordnat utbildningsprogram för utomeuropeisk vårdpersonal. När kriget i Ukraina bröt ut dröjde det inte länge innan rektorn och initiativtagaren Johanna Adami började fundera på hur hon skulle kunna skruva på modellen för att den bättre skulle passa ukrainska flyktingar.

Johanna Adami, läkare och rektor för Sophiahemmet högskola. Foto: Sophiahemmet.

– Våra tidigare program har syftat till att deltagarna ska klara kunskapsproven och få svensk legitimation. Men den här målgruppen är annorlunda, de har inte hunnit lära sig svenska och lever på flykt utan asylstatus, så den här nya kursen kommer att ge en kortare introduktion till den svenska vården och ett kontaktnät för att kunna ta sig in på arbetsmarknaden, säger hon.

Kursen är tänkt att vara till nytta oavsett om deltagarna i slutändan stannar kvar i Sverige eller återvänder till sitt hemland.

– Det stora målet är att ta till vara på kompetensen och bidra till den svenska sjukvården, samtidigt som de får en meningsfull sysselsättning och, för dem som väljer att stanna här, kortare tid till legitimation.

Kursen inleds i slutet av september och sträcker sig över fyra veckor. Den ges digitalt och innehåller föreläsningar om vårdetik, patientsäkerhet och regelverk men även studier i svenska och en praktikvecka hos i första hand Familjeläkarna eller Sophiahemmet.

– För att kursen ska funka även för den som har ett annat jobb om dagarna kommer vi lägga ut föreläsningarna så att man kan titta på dem när som helst på dygnet. Men vi planerar också att ha en del pass i realtid för att kunna svara på funderingar. Många undrar vilka myndighetssidor man behöver känna till och hur man läser på inför kunskapsprovet, säger Johanna Adami.

Enligt det uppdrag från Länsstyrelsen som Sophiahemmet har fått ska trettio deltagare beredas plats, men även Region Stockholm stöttar kursen, så exakt hur många som kommer att antas är fortfarande oklart.

En av de som redan nu fått en förhandshint om att hon är antagen är läkaren och docenten Tetiana Rudenko från Charkiv i nordöstra Ukraina. Hon är ultraljudsspecialist och praktiserar sedan i juni på Sophiahemmets fysiologavdelning.

Tetiana Rudenko, läkare och docent från Charkiv i Ukraina. Foto: Privat.

– Där arbetar jag tillsammans med läkare och specialister. Men allt jag gör kontrolleras såklart av andra, eftersom jag inte har svensk legitimation.

Hon hoppas att kursen kommer att ge en djupare förståelse för det svenska hälso- och sjukvårdssystemet och underlätta vägen till att eventuellt arbeta som legitimerad läkare i Sverige. Men egentligen drömmer hon om att åka tillbaka.

– Jag är så otroligt förälskad i min hemstad och hoppas att jag ska kunna återvända dit. Men jag vill behålla kontakten med mina svenska kollegor och fortsätta utbyta erfarenheter, vilket kommer bli väldigt viktigt för den ukrainska vården framöver. Jag vill ta med mig min nya kunskap hem och omsätta den i praktiken i Ukraina.

Sista ansökningsdag för Sophiahemmets kurs är den 31 augusti.

Läs också: Ny utbildning ska hjälpa ukrainska läkare som flytt till Sverige