Annika Östman Wernerson, professor vid Karolinska institutet, eller Eva Tiensuu Janson, professor vid Uppsala universitet. Foto: Erik Flyg, David Naylor

När lärosätets valkommitté presenterade sitt förslag stod det klart att Karolinska institutet, KI, kommer att ledas av en kvinna från och med den 1 mars 2023. Antingen blir det Annika Östman Wernerson, professor vid Karolinska institutet, eller Eva Tiensuu Janson, professor vid Uppsala universitet, skriver KI på sin hemsida.

De två kandidaterna ska presenteras för den så kallade hörandeförsamlingen den 1 september och den 13 september fattar sedan konsistoriet, lärosätets styrelse, beslut om vem som rekommenderas för tjänsten. Slutligen är det sedan regeringen som fattar beslut om tillsättandet av ny rektor, efter konsistoriets rekommendation.

Förordnandet för KI:s nuvarande rektor, Ole Petter Ottersen, löper ut den sista februari nästa år.

 

Läs mer: Karolinska institutet har inlett rekryteringsprocess för ny rektor