Ivo skriver att läkaren är skäligen misstänkt för att ha förfalskat provsvar gällande covid-19.

Som stöd för detta anger myndigheten att de fått uppgifter om att läkaren vid flera tillfällen har utfärdat falska läkarintyg. Provsvaren för patienterna ska ha redovisats som negativa medan de i själva verket har varit positiva. Redan 2020 ska en annan läkare hos samma vårdgivare uppmärksammat att reseintyg, intyg om negativa provsvar, utfärdats innan provsvaren kommit från labbet. Läkaren ska då ha fått en varning av arbetsgivaren.

Läkaren nekar till att han har utfärdat falska covid-intyg, och hänvisar till att han skrivit en avvikelserapport. Denna gäller en händelse 2021 där provsvaren från labbet var försenade. Läkaren ska då under stressiga förhållanden ha inhämtat muntliga besked om proverna och, i strid med gällande rutin, skickat ut provsvaren utan att ha skriftliga resultat. I avvikelserapporten uppges att läkaren har informerat patienterna i efterhand och att han följt verksamhetens kvalitets- och ledningssystem.

Ivo bedömer dock att uppgifterna i anmälan är trovärdiga och att läkaren kan utgöra en fara för patientsäkerheten. Det kan röra sig om en rad brott som läkaren gjort sig skyldig till, bland annat spridande av smitta, bedrägeri och osant intygande, skriver myndigheten.