Chefsöverläkare inom psykiatrin ska med täta intervall underrätta Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) när tvångsåtgärder används. Detta enligt nya föreskrifter som träder i kraft den 1 september.

Carina Occasus, chefsöverläkare vid Sektionen för affektiva sjukdomar, Akademiska sjukhuset i Uppsala, överraskas av att Ivo redan har kommit med de nya föreskrifterna. Hon och hennes kollegor lämnade kommentarer på föreskrifterna i maj och Ivo fattade beslut redan i juni.

– Det får mig att undra om remissförfarandet var ett spel för gallerierna, säger Carina Occasus.

Hon och hennes kollegor hade flera synpunkter som inte har tagits i beaktande. De är kritiska till de nya blanketterna som kräver att den beslutande läkaren ska anteckna telefonnummer och e-post.

– Både vår mejl och vårt telefonnummer blir då öppna för patienterna vilket kan bli problematiskt. Vi blir offentliggjorda på ett sätt vi inte alla gånger vill.

Dessutom har Verksamhetsområde psykiatri på Akademiska sjukhuset flera chefsöverläkare, vilket gör det oklart vem som ska anges på blanketten utöver den beslutande läkare som har chefsöverläkardelegation.

Carina Occasus är över lag kritisk till kommunikationen från Ivo när det gäller nya föreskrifter. Det är när Läkartidningen kontaktar henne som hon hör att beslutet har fattats, knappt en halv månad innan de träder i kraft.

– Föreskrifterna träder i kraft ganska snart. Det är vår skyldighet att ta reda på förändringar, men det borde vara lättare att kommunicera om dem på ett bättre sätt.

Redan 2020 ändrades lagen om psykiatrisk tvångsvård för unga under 18 år, vilket kortade tiderna för bedömning och underrättelser under pågående tvångsåtgärder, så den täta rapporteringen tror Carina Occasus inte kommer att påverka arbetsrutinerna nämnvärt.

– Visst är det tätt, men det är sällan det blir långa fastspänningar eller avskiljningar för våra BUP-patienter, så tidsaspekterna har jag inte så mycket att säga om.

Ivo uppger att de planerar ett elektroniskt system för rapporteringen, men än så länge ska blanketterna skickas in brevledes. Det betyder att det kan bli en bunt som skickas in på en gång exempelvis efter en helg.

– Det ökar på det administrativa arbetet, som vi egentligen vill minska på. Blanketterna kommer att bli fler, men vi tror inte att det kommer att förbättra rättssäkerheten. Om Ivo har fått pekfinger från Justitieombudsmannen om att bli bättre på tillsyn, så tror inte jag att det kommer att underlätta för att de får fler blanketter. Det blir bara mer jobb.

Läs även

Större krav på chefsöverläkare att rapportera om tvångsåtgärder