Under hösten 2021 hade en patient vid en mottagning i södra Sverige kontakt med sin läkare då Transportstyrelsen hade begärt att patienten skulle inkomma med ett läkarintyg för att kunna ta ställning till om patienten var fortsatt lämplig att inneha körkort. Läkaren lovade skicka intyget, men då detta dröjde sex veckor beslutade Transportstyrelsen senare under hösten att dra in patientens körkort.

Patienten anmälde det inträffade till JO som i sitt beslut nu kritiserar läkaren för långsam handläggning. Myndigheten skriver att körkortsåterkallelsen var »särskilt oläglig« då patienten måste köra bil till och från arbetet, och följden blev både kostnader för ansökan om nytt körkort och ökade transportkostnader.