Att sjukvården bör förstatligas är ett krav Kristdemokraterna drivit länge. Ebba Busch återkom till det i sitt sommartal på Hönö, utanför Göteborg.

– Svensk sjukvård lider av ett systemfel som stavas regioner, sa Ebba Busch.

Hon pekar på två av våra grannländer.

– Norge och Danmark hade länge samma system som oss. Men de avskaffade sina landsting, gjorde vården till ett gemensamt nationellt åtagande, och kunde sedan börja kapa köer, sa Ebba Busch i sitt tal.

Men även om KD får igenom sitt krav, kommer det att ta tid att organisera om sjukvården.

Därför bör man omedelbart ta itu med förlossningsvården, anser partiet. I den nationella planen bör ingå att vissa förlossningskliniker som lagts ner ska öppnas igen. Ebba Busch nämnde Kiruna, Sollefteå, Mora och Karlskoga. På andra platser ska man säkra kliniker vars framtid nu är hotad.

Varje födande kvinna ska också få ha sin egen barnmorska, krävde Ebba Busch i sitt sommartal.

I förslaget ingår att förlossningsvården ska få 1,7 miljarder extra per år.

Framförallt handlar det om en statlig medfinansiering för att kunna återöppna eller öppna nya förlossningsenheter, sa Ebba Busch på en pressträff efter sommartalet.

KD vill att socialministern ska ta ett nationellt ledarskap för vården.

TT: Gör regionerna fel prioriteringar, eller var ligger felet nånstans?

– Det handlar ju om att ett väldigt decentraliserat system, med 21 olika regioner som inte har koll på den andre gör, och där man ibland också markerar revir i stället för att samarbeta, det blir väldigt ineffektivt, sa Ebba Busch.