Läkartidningen har tidigare berättat om hur Socialstyrelsen sagt nej till att inkludera lymfomläkemedlet rituximab – som de senaste åren blivit det mest använda läkemedlet vid multipel skleros, trots att det saknar marknadsgodkännande för denna indikation – i den kommande uppdateringen av de nationella riktlinjerna.

Kritiska MS-läkare har dock hoppats att publiceringen av större svensk – akademiskt driven – randomiserad studie i Lancet Neurology i somras skulle få myndigheten att ändra sig.

Frågan har nu varit uppe i prioriteringsgruppen som arbetar med uppdateringen av riktlinjerna, enligt neurologen Anders Svenningsson.

I ett mejl till Läkartidningen skriver han att det inte var »aktuellt att föra in rituximab i riktlinjerna annat än som en ’informationsuppgift’ att rituximab används mycket. Precis så som det var upplagt förut«.

I en debattartikel i Svenska Dagbladet riktar han och flera andra MS-läkare kritik mot det hela och uppmanar myndigheten att ompröva beslutet.

De uppger att myndigheten tidigare hänvisat till att det saknats stöd från en större klinisk prövning som visar att behandlingen har effekt. Och att han och andra svenska forskare genomfört en sådan för att råda bot på det.

Nu när studien är helt genomförd hänvisar Socialstyrelsen i stället till att det föreligger »risk att myndigheten drar på sig ett skadeståndsansvar« och att »det skulle kunna göras gällande att myndigheten påverkar ett läkemedelsbolags förutsättningar att få ersättning för sin produkt«, enligt Anders Svenningsson och hans medförfattare.

Som Läkartidningen berättat visade studien i Lancet Neurology att behandling med rituximab minskade antalet skov med drygt 80 procent hos patienter med MS, jämfört med det godkända MS-läkemedlet dimetylfumarat.

Läs också:

Ny studie om rituximab – Forskare vill att Socialstyrelsen tänker om