– Det här drabbar personer som redan har svårt att navigera i samhället, och riskerar att leda till en ojämlik vård. Det är svårt redan för resursstarka vårdnadshavare att hitta rätt i det här systemet. Om man dessutom har svårigheter med svenska så är risken ännu större att ramla mellan stolarna, säger Susanne Buchmayer, specialist i barn- och ungdomspsykiatri och ordförande i Svenska föreningen för barn- och ungdomspsykiatri, till Dagens Nyheter.

Tidningen har även varit i kontakt med flera anställda inom barn- och ungdomspsykiatrin, BUP, som anser att förändringen kan komma att påverka patienterna negativt.

Region Stockholm beslutade i fjol att organisera om barn- och ungdomspsykiatrin och genom sammanslagningar är det tänkt att de tidigare 16 geografiska ansvarsområdena ska bli nio. Förändringen började genomföras i våras och till årsskiftet stänger exempelvis mottagningen i Botkyrka, skriver tidningen vidare.

Utöver sammanslagningen ska regionen även satsa på primärvården där målsättningen bland annat är att varje vårdcentral ska ha en anställd psykolog, vilket ska avlasta BUP genom att tidigt kunna fånga upp barn och unga med psykisk ohälsa. Enligt Lars Rådén (M), ordförande i avtalsutskottet i Region Stockholm, kommer de större BUP-mottagningarna att skapa bättre förutsättningar att behålla och utveckla medarbetare.

– Det är huvudsyftet, att skapa arbetsplatser där de anställda får ett mer sammanhållet ansvar för patienterna och hela upptagningsområdet, säger han till Dagens Nyheter.