Emelie Hultberg Foto: Läkarförbundet

– Det är verkligen med betoning på äntligen! Vi har i flera år påtalat att VGR har Sveriges sämsta läkarlöner och vi var otroligt besvikna när vi fick veta att vi inte ingick i förra årets satsning, säger Emelie Hultberg, ordförande för Västra Götalands läkarförening.

Röstar personalutskottet ja till den särskilda satsningen innebär den att mellan 1 200 och 2 300 kronor per läkare inom vissa grupper läggs till de medel som ska fördelas i nästa års ordinarie löneöversyn. Någon individgaranti finns inte utan löneöversynen kommer som vanligt att ske individuellt och differentierat.

Legitimerade läkare som inte påbörjat sin ST, AT-läkare och underläkare är exkluderade från satsningen då de enligt regionen oftast är visstidsanställda. Men en översyn av lönestrukturen inom respektive grupp ska ske nästa år

Vad tycker ni om det?

– Vi har haft en löpande dialog och just den här delen har vi varit överens med arbetsgivaren om. Det är inte så att vi är nöjda med löneläget för de grupperna, men den här satsningen ingår i den ordinarie löneöversynen för de som är tillsvidareanställda och skulle inte slå rätt, säger Emelie Hultberg.

Den särskilda lönesatsningen

Så här mycket extra tillförs i den lokala löneöversynen per läkare. Det är dock ingen individgaranti utan läggs till den pott som sedan förhandlas i vanlig ordning.

  • Specialistläkare, 2 311 kronor.
  • Överläkare, 1 970 kronor.
  • Överläkare med bakjourskompetens, 1 628 kronor.
  • ST-läkare, 1 285 kronor.