På midsommar kom en patient in med lungödem till akuten i Helsingborg, och hade därigenom svår andnöd. Men när ambulansen kom in, var läkaren under en tid ensam i akutrummet. Någon sjuksköterska var inte närvarande. ST-läkaren hade därigenom inte tillgång till akutvagn eller läkemedelsförråd under ett antal minuter.

– Då blir det bekymmersamt eftersom man vill ge diverse olika läkemedel, utöver att man så klart behöver hjälp med kontroller, sätta nål och sådana saker, säger Malin Ankardal, som är specialist i internmedicin och sitter i Nordvästra Skånes läkareförenings styrelse.

– Det var inte så många år sedan jag själv stod som medicinjour på akuten. Och tanken på att stå med en så dålig patient helt själv… jag mår dåligt av att bara tänka den tanken. Man känner sig väldigt maktlös, säger hon till Läkartidningen.

Malin Ankardal i Nordvästra Skånes läkareförenings styrelse. Foto: privat

Händelsen, som SVT Skåne först rapporterade om, har lett till en avvikelserapport och sjukhuset ska utreda det inträffade.

Enligt avvikelserapporten, som Läkartidningen tagit del av, saknades sjuksköterskor och undersköterskor åtminstone vid två tillfällen, under delar av prio 1-larm den aktuella natten. Därmed saknade medicinjour, och vid ett larm även IVA-jour, ett komplett teams kompetens under en viss tid. »Sjuksköterska sprang vid ena larmet mellan flera olika akut sjuka patienter«, står det i rapporten som konstaterar att bristen på sjuksköterskor leder till en arbetssituation som ibland är ohållbar.

Malin Ankardal ser brister i arbetsmiljön, vilka lett till personalbrist, som den bakomliggande orsaken. I sommar har antalet sjuksköterskor på akuten dessutom reducerats ytterligare för att klara sjukhusets bemanning. Och Malin Ankardal ser det inträffade som ett symtom på arbetsmiljön. Och hon säger att fler liknande incidenter har inträffat, som dock inte lett till avvikelserapporter.

Som Läkartidningen tidigare berättat, har Helsingborgs lasarett en historia av betydande underbemanning och vårdplatsbrist.

– Vi har haft en svår vårdplatsbrist under lång tid, som leder till att väldigt många patienter övernattar på akuten. Detta tär något otroligt på alla; på patienterna så klart, på sjuksköterskorna och läkarna – både på akuten och på avdelningarna. Som läkare har man utöver ordinarie platser på avdelningen dessutom ansvar för extra patienter både i korridoren och på akuten, säger Malin Ankardal.

– Förutom patientsäkerhetsrisker leder det till en orimlig arbetsmiljö för alla.

Hon säger att det lett till att många sjuksköterskor har sagt upp sig. Men det senaste året har även flera specialistläkare sagt upp sig på grund av dålig arbetsmiljö.

Akutchefen Marcus Larsson har tidigare varnat för brister i bemanningen. Han säger till SVT att midsommar är den mest belastade perioden på året, vilket man också försökt ta höjd för. Men den här gången kom flera larm samtidigt. Enligt honom stod läkaren dock inte ensam så många minuter och det blev ingen negativ utgång för patienten.

Malin Ankardal tycker inte att de faktorerna spelar så stor roll; händelsen är ett tecken på att underbemanningen har gått för långt.

– Det här är en signal om att vi har passerat en gräns som är helt orimlig. Om vi inte ens klarar av att ta hand om prio 1, vad händer då med prio 2 och 3? Hur vet man att de patienterna man prioriterade bort den här natten inte fick skador?