Tidsgränsen för att få en medicinsk bedömning och en undersökning inom den specialiserade vården bör kortas till sammanlagt 60 dagar, skriver Sofia Rydgren Stale i Dagens Nyheter.

Läkarförbundet vill gå längre än Tillgänglighetsdelegationen, som i maj föreslog att tidsgränsen för en medicinsk bedömning ska vara 60 dagar och för en undersökning ytterligare 60.

Förbundet vill också se en förkortning av tidsgränsen för behandling, från dagens 90 dagar till 60.

Läkarförbundet har inte alltid ställt sig positiv till vårdgarantin. När den kopplades till ekonomiska incitament ansåg förbundet att vårdgarantin kunde gå före medicinska behov och leda till undanträngningseffekter.

»Alla farhågor vi hade då bör tas på allvar, och en del av dem har besannats. Men slutsatsen bör inte vara att man inte ska ha en vårdgaranti eller att man inte ska ha incitament att korta väntetider, utan att man bör ha en vårdgaranti som ger utrymme för medicinska prioriteringar« skriver Sofia Rydgren Stale.

Läkarförbundet har Danmark som förebild för sina förslag, där patienter ska få en undersökning inom 30 dagar och behandling inom 30. Vårdgarantin beskrivs som en orsak till att Danmark har lyckats korta sina vårdköer under 2000-talet.

Läs även:

Tillgänglighetsdelegationen: Skärp vårdgarantin