Läkaren har svensk läkarlegitimation sedan 2013 och specialistkompetens i internmedicin sedan 2016.

Region Gävleborg skriver i sin anmälan, som gått både till Ivo och Socialstyrelsen, att de ser allvarligt på att en läkare påstår att han haft tjänstgöringar som aldrig ägt rum, och att detta borde påverka det allmänna förtroendet för läkaren.

Hur fick ni reda på att läkaren ljugit om tjänstgöring hos er?

»Det uppmärksammades att läkaren uppgivit ett datum för specialistbevis som kändes orimligt utifrån en bedömning som gjordes tidigare i samband med att läkaren var aktuell för ST-tjänstgöring inom Region Gävleborg. Då begärdes det ut kopior på läkarens ansökan om specialistbevis och i denna upptäcktes dessa felaktigheter«, uppger Per Melander, chefsläkare vid Region Gävleborg och den som skrivit anmälan, i ett e-postsvar till Läkartidningen.

Läkaren i fråga har tjänstgjort hos Region Gävleborg, men inte på det sätt som han beskrivit det. I sin ansökan om specialistbevis har han skrivit att han arbetat både vid den gynekologiska mottagningen och barnmottagningen vid Gävle sjukhus, vilket inte stämmer enligt regionen.

Under 2021 fick läkaren avslag av Socialstyrelsen på sin ansökan om specialistbevis i allmänmedicin, eftersom den kliniska tjänstgöring han då åberopat inte var tillräckligt.

På något sätt fick han ändå en kort tid därefter ett specialistbevis, vilket Region Gävleborg blev varse när det kom in en ansökan om att mannen skulle fungera som handledare för läkare under utbildning, något som krävde ett sådant specialistbevis, uppger Region Gävleborg.

Anna Vieru, enhetschef på Socialstyrelsen, skriver i ett mejl till Läkartidningen att Region Gävleborgs uppgifter »indikerar att specialistbeviset utfärdats på felaktiga grunder«. Hon påminner också om att myndigheten kan ändra sitt beslut och att en sådan process är inledd. Läkaren i fråga har inte inkommit med något yttrande, och Anna Vieru tror att Socialstyrelsen snart har fattat beslut i frågan.