I våras pekade en rapport från Socialstyrelsen på en stor oro inför sommaren inom förlossningsvården. Enligt rapporten rådde det då brist på barnmorskor i alla 21 regioner i landet.

Men sommaren har varit lugnare än befarat – det visar en enkät som Sveriges Radio Ekot nu har skickat ut till regionerna.

Enligt Ekot uppger visserligen 13 av 21 regioner att de haft ett ansträngt läge under sommaren. Och 15 regioner säger att de har brist på barnmorskor.

Men även om många regioner har behövt ta in hyrpersonal och flytta medarbetares semester så har det varit ett mindre pressat läge än tidigare år, enligt enkätsvaren.

En anledning tycks alltså vara färre förlossningar jämfört med tidigare somrar. Till de regioner som rapporterar sjunkande förlossningstal hör Stockholm, Skåne, Dalarna, Örebro och Jämtland-Härjedalen.

Enligt Region Stockholm har det hittills i år fötts 7 procent färre barn jämfört med samma tidsperiod förra året.