Maria Gomez, professor i kardiovaskulär fysiologi, koordinator för Lunds universitets diabetescentrum. Foto: Kennet Ruona.

Lunds universitet slutar kartlägga spridningen av covid-19 genom appen »COVID symtom tracker«. Under de två år som svenska forskare har samlat in data genom appen har knappt 210 000 personer skickat in över 20 miljoner dagsrapporter. Datainsamlingen har skett för ett forskningsprojekt i samarbete med Uppsala universitet.

Efter att vaccinationsgraden har vuxit, pandemirestriktionerna försvunnit och behovet av intensivvård minskat har även deltagarnas motivation för att rapportera genom appen sjunkit. Studien har tappat deltagare, vilket gör det svårt att motivera fortsatt datainsamling, berättar Maria Gomez, professor i fysiologi vid Lunds universitet och en av initiativtagarna till studien.

– Vi har tappat deltagare och det är inte unikt för Sverige. Våra samarbetspartners i Storbritannien och USA har upplevt samma trend. Motivationen att logga in symtom har minskat och när vi väl kommer under en viss nivå blir våra predikationer sämre.

Att avsluta datainsamlingen var ändå ingen självklarhet, enligt Maria Gomez.

– Vi kände oss kluvna inför beslutet. I dag testas det knappt något. Vi tyckte det var för tidigt när alla andra slutade bevaka spridningen, säger hon.

Samtidigt är underlaget i dag för litet för att ge regionala uppfattningar i realtid, menar hon. Däremot har datainsamlingen under de två senaste åren resulterat i flera publicerade studier, och fler är på väg.

– Vi vill nu fokusera våra resurser på att göra något vettigt med de datapunkter vi har. Vi har väldigt mycket data som gör det möjligt för oss att undersöka symtombild vid olika kroppsvikt och diabetes, ovanliga vaccinbiverkningar och postcovid, säger Maria Gomez.

Smittspridningen har ökat under sommaren i Sverige. Kan det bli aktuellt att starta datainsamlingen igen?

– Skulle det behövas så kunde vi definitivt tänka att det är möjligt. Våra etiska tillstånd skulle tillåta det. Och vi har lärt oss jättemycket under pandemin, så hoppas kunna använda den kunskapen i framtiden för denna eller nya studier om virus, säger Maria Gomez och fortsätter:

– Men jag hoppas förstås att det inte ska behövas.

Läs även:

Stort intresse för covid-app