Konkurrensen mellan vanliga vårdcentraler och nätläkarbolagen är snedvriden. Det konstaterade Konkurrensverket i en rapport som publicerades i måndags.

Rapporten föreslog också alternativ till dagens ersättningsmodell, vilken upplevs som ett problem. Det är även något som nätläkarbolagen själva lyft fram under en längre tid, åtminstone så länge den digitala vården förblir ett reellt alternativ för patienterna.

»Utomlänsersättningen är inte optimal för nationell digital vård och vi välkomnar alla förslag till ersättningsmodell som styr mot effektivitet och kvalitet och som värnar patientens frihet att välja vårdgivare«, skriver Doktor 24:s vd Daniel Kernell i ett mejl till Läkartidningen.

Konkurrensverkets främsta förslag för ersättningsmodell, är att bolagens tjänster upphandlas i konkurrens. På så sätt skulle regionerna exempelvis kunna få mer kontroll över vilken vård som utförs och till vilket pris, menar myndigheten.

För Daniel Kernells del handlar frågan inte om för lite konkurrens, utan det är snarare en fråga om att utnyttja aktörernas tjänster effektivt. Och där tycker han att nationell digital vård är kostnadseffektiv.

»Ska vi klara av utmaningarna i vården måste vi se till att skapa optimala förutsättningar för ett verkligt effektivt resursutnyttjande och samarbete mellan olika aktörer, oavsett vem som utför vården och oavsett regiongränser«.

Kry är inne på samma spår. Presschef Jonas Beltrame-Linné påpekar att många regioner utvecklar »ett eget Kry«, vilket han menar blir onödigt kostsamt.

Har ni någon synpunkt om Konkurrensverkets förslag om att tjänsterna upphandlas?

– Nej, det har vi inte. Det är positivt att det kommer nya förslag, men huruvida det ska upphandlas eller inte har vi inte tagit ställning till.

Han påpekar också att den så kallade utomlänsersättningen blir allt mindre relevant för Kry. Vårdgivaren har etablerat sig fysiskt i sju regioner i dagsläget, med fler på gång i framtiden. Och då ersätts bolaget på samma sätt som andra vårdgivare.

– Vi går mer och mer mot det. Vi är ju inte en nätläkare längre, utan en digifysisk vårdgivare på ett helt annat sätt än för två år sedan. Med 27 vårdcentraler blir det naturligt, och vi kan skapa kontinuitet och ta hand om hela vårdresan, säger Jonas Beltrame-Linné.

 

Läs även:

Konkurrensverket: Upphandla nätläkartjänsterna i konkurrens

500 kronor för digital läkarkontakt

Sommaren 2019 beslutade Sveriges Kommuner och regioners styrelse om gemensamma utomlänsersättningar för digitala vårdkontakter. Det gäller i praktiken kontakter med vårdgivare som är digital verksamma över regiongränserna, utan att vara fysiskt närvarande i patientens hemregion.

Ersättning ges med

  • 500 kronor för digital läkarkontakt.
  • 425 kronor för digital kontakt med psykolog, kurator eller psykoterapeut.
  • 275 kronor för digital kontakt med annan sjukvårdspersonal.