Hans Hägglund – som varit nationell cancersamordnare sedan 2019 – börjar efter sommaren en tjänst som läkare inom cellterapi och allogen stamcellstransplantation (CAST) på Karolinska universitetssjukhuset. Nu har jakten på en efterträdare inletts.

I väntan på att det ska bli klart går Helena Brändström in som tillförordnad nationell cancersamordnare. Hon har tidigare varit samordnare för nationella vårdprogram och införandet av standardiserade vårdförlopp (SVF) på Regionala cancercentrum (RCC) i samverkan.

I ett uttalande på RCC i samverkans webbplats pekar Helena Brändström ut riktningen framåt:

– Det handlar mycket om att hålla i och hålla ut, många delar av det vi arbetade med under 2022 behöver vi fortsätta med. Till exempel arbetar RCC med en utredning kring urologin för att förbättra tillgängligheten och kvaliteten. Slutsatserna i den utredningen behöver vi arbeta vidare med under 2023.

Det handlar också om att komma framåt när det gäller automatöverföring av data och om att få till en bättre dialog med vårdens medarbetare, verksamhetschefer och andra beslutsfattare inom vården för att »få till en levande dialog om utvecklingsområden«, enligt Helena Brändström.

Läkartidningen gjorde en större intervju med Hans Hägglund 2019. Läs den här.