Sommaren har varit tuff inom NU-sjukvården, som är en del av Västra Götalandsregionen och består av Norra Älvsborgs länssjukhus, NÄL, i Trollhättan och Uddevalla sjukhus.

I maj gick NU-sjukvården upp i stabsläge eftersom sjukvården befann sig under så hård press. Inflödet på akuten beskrevs som högt, vilket skapade problem med överbeläggningar och långa väntetider. Sjukhusdirektör Björn Järbur konstaterade även att antalet disponibla vårdplatser var lägre än önskvärt beroende på svårigheter att rekrytera medarbetare till slutenvården.

10 juni gick NU-sjukvården upp i stabsläge på nytt och gick tillbaka till normalläge den första juli.

»Om vi har samma läkarbemanning på helgerna på vårdavdelningar som vi har på vardagarna skulle det vara väldigt mycket öppenvård som inte kan genomföras under vardagarna eftersom folk behöver vara komplediga då i stället«, säger Johan Klaar.

Även senare delen av sommaren har varit problematisk. Nyligen bad Johan Klaar, som är läkarnas huvudskyddsombud inom NU-sjukvården, Arbetsmiljöverket ingripa på grund av läkarnas besvärliga arbetsmiljö på NÄL:s akutmottagning i Trollhättan. I anmälan beskriver han ett ohållbart läge där många svårt sjuka patienter blir kvar länge på akuten – ibland flera dygn – i väntan på en ledig vårdplats.

Grundproblemet är enligt Björn Järbur bristen på sjuksköterskor, ett nationellt problem för landets regioner. Han säger till Läkartidningen att han ser små möjligheter att kunna rekrytera fler medarbetare till nästa sommar.

I stället behövs nya sätt att arbeta på för att klara nästa sommar, enligt honom – och det snabbt. Redan i vår måste planeringen för sommaren 2023 vara spikad.

– Vi kan inte tro att vi ska få fler medarbetare i framtiden, utan vi måste slå våra kloka huvuden ihop för att se hur vi kan arbeta smartare. Det är enda sättet att möta utmaningarna som vi har framför oss, säger Björn Järbur.

På en punkt sticker NU-sjukvården ut jämfört med övriga sjukhus i Västra Götalandsregionen, enligt sjukhusdirektören: Vårdtiderna är längre. De skiljer sig främst när det gäller utskrivningsklara patienter, där patienterna i NU-sjukvården blir kvar betydligt längre.

– Det har satt oss på spåren i hur våra flöden ser ut, och där är vi inte riktigt nöjda, säger sjukhusdirektören och fortsätter:

Björn Järbur, sjukhusdirektör för NU-sjukvården i Västra Götaland. Foto: Västra Götalandsregionen

– Vi har väldigt stora variationer när det gäller hur många patienter som vi skriver ut olika dagar. Det är alltid värst överbeläggningar söndag/måndag.

Han har kallat samman alla chefer i den kliniska verksamheten, inklusive läkarchefer och medicinskt ansvariga, för att hitta en lösning. Ett huvudspår är att öka läkarbemanningen på helgerna på NÄL.

– Vi är ett akutsjukhus och ungefär 70 procent av våra patienter är ju akuta patienter. Men många läkare går hem redan fredag lunch eftersom de jobbar mer måndag-torsdag. Då leder det till att det inte blir lika många utredningar gjorda och inte heller lika många utskrivningar gjorda då, säger Björn Järbur, som själv är läkare i grunden.

Under stabsläget i början av sommaren togs underläkare in på helgerna på bland annat NÄL:s kirurg- och medicinavdelningar. Effekterna har inte utvärderats ordentligt, men enligt Björn Järbur verkar det ha fått positiva effekter.

Vill ni gå ifrån dagens system med jour och beredskap?

– Det är för tidigt att säga. Vi har ju jouravtalet och ett regelverk runt det som gör det möjligt att arbeta enligt schema om man hellre vill det. Det är en del läkare på akutmottagningen som gör det redan i dag, säger han och fortsätter:

– Man kan tänka sig olika typer av kombinationer. Vi måste hitta en modell som både är långsiktigt hållbar för våra patienter och våra medarbetare. Det går inte att gå in i en sommar igen med den arbetsformen som vi har nu.

Johan Klaar, huvudskyddsombud för läkarna i NU-sjukvården och ordförande för den lokala läkarföreningen, har inget emot att frågan diskuteras. Men han påpekar samtidigt att det är komplext.

Många bitar krävs för att det ska kunna fungera bra, enligt honom. Kommunerna måste ha möjlighet att ta emot utskrivningsklara patienter även på helgerna och att läkarna behöver ha tillgång till saker som radiologi, labbprover och klinisk fysiologi, till exempel hjärtultraljud, för att kunna utföra ett effektivt rondarbete en lördag eller söndag.

Han vill se en utvärdering av hur det har fungerat under sommaren, efterlyser en ordentlig genomlysning av frågan och ett brett förankringsarbete.

– Vad blir den totala kostnaden och vilken nytta gör det? Hur mycket andra resurser behöver vi ha för att det ska bli meningsfullt? Och hur mycket läkartid förlorar vi på exempelvis mottagningarna och operation på vardagarna när läkarna som arbetat helg behöver vara komplediga?