För den som haft sjukpenning i 180 dagar gäller i dag att personens arbetsförmåga ska bedömas mot »normalt förekommande jobb« på hela arbetsmarknaden.

Från och med den 1 september gäller bedömningen i stället arbete inom en angiven yrkesgrupp. Konkret innebär det att om Försäkringskassan beslutar att inte fortsätta bevilja sjukpenning ska kassan ange en eller flera yrkesgrupper som arbetsförmågebedömningen i stället ska göras mot.

Den nya lagstiftningen i sjukförsäkringen välkomnas av Marina Tuutma, ordförande i Distriktsläkarföreningen.

– Vi ser väldigt positivt på förändringarna. Som distriktsläkare träffar vi många patienter som vi ofta har en kontinuerlig kontakt med, och vi ser hur regelverket påverkar både patienten och dennes rehabilitering.

Den nuvarande bedömningen av arbetsförmågan mot jobb på hela arbetsmarknaden har enligt Marina Tuutma skapat både misstro mot Försäkringskassan och stress hos patienten.

– Med de nya reglerna blir det mer förståeligt för den som är sjukskriven. Det är också positivt för den sjukskrivande läkaren som får en mer konkret beskrivning av vad arbetsförmågan ska bedömas mot.

Från och med den 1 september gäller också att arbetsförmågan hos den som är 60 år eller äldre och uppbär sjukersättning, ska bedömas mot yrken hen haft erfarenhet av de senaste femton åren. Hittills har personerna matchats mot alla arbeten på arbetsmarknaden.

– Det är också mycket bra. Det är ju orimligt att tro att någon, några år innan pension, ska kunna omskola sig till ett nytt yrke, säger Marina Tuutma.