Bilden som framkommer är dyster:

Nästan 40 procent av de som besvarat enkäten funderar på att byta arbetsplats, och ungefär lika många funderar på att gå ner i arbetstid på grund av arbetsbelastningen.

27 procent funderar på att börja arbeta som hyrläkare och 21 procent på att lämna yrket helt och hållet.

Bland underläkare är det ännu fler som överväger att sluta, nästan var tredje har nyligen haft tankar på det. ST-läkarna är särskilt uppgivna inför framtiden. 34 procent har funderat på att kasta in handduken det senaste året.

»Två år in i ST håller jag redan på att ge upp hoppet. Ska kanske lämna läkaryrket och helt satsa på forskningen i stället«, skriver en ST-läkare i ett fritextsvar.

Bland AT-läkarna är det 26 procent som funderat på att sluta, och bland de seniora läkarna är det 17 procent.

Fler läkare inom primärvården funderar på att lämna yrket, än bland sjukhusläkarna. Nästan hälften av läkarna i primärvården har övervägt att gå ner i tid eller byta jobb under det senaste året och var fjärde funderar på att lämna yrket.

»Stor framtidsoro att primärvården helt kommer implodera på grund av brist på specialister och ökat uppdrag. Kollegor som slutar på grund av arbetsbelastningen«, skriver en läkare inom primärvården.

Jämför man olika läkarspecialiteter är det flest specialister i bristspecialiteterna allmänmedicin, barn- och ungdomspsykiatri och akutsjukvård som funderar på att byta bana. Där går en av fyra i de tankarna, enligt undersökningen. Dessutom funderar en av två på att byta arbetsplats.

I fritextsvaren märks en oro inför framtiden och återväxten.

»Flera nyexaminerade specialister byter specialitet. Svårt att hålla modet uppe när allt känns som att det är på väg att brista«, skriver en läkare.

Minst missnöjda med sin arbetsbelastning är specialister inom radiologi, följt av specialister i anestesi och intensivvård och obstetrik och gynekologi, enligt undersökningen.

Även mellan regionerna  framkommer en del skillnader. I Gävleborg vill högst andel läkare, 24 procent, lämna läkaryrket på grund av arbetsbelastningen. I Kalmar och Blekinge funderar lägst andel, 18 procent, på att sluta. I Kalmar är även flest läkare nöjda med sitt arbete.

Den dystra bilden är inte särskilt förvånande, tycker Sofia Rydgren Stale, ordförande för Sveriges läkarförbund.

– Siffrorna bekräftar de signaler vi får från våra medlemmar, på enskilda arbetsplatser kan situationen vara betydligt mer problematisk än vad genomsnittet visar, säger Sofia Rydgren Stale i en kommentar.

Här hittar du Läkarförbundets arbetsmiljöenkät 2022.

Läs även:
Etisk stress bakom missnöje med arbetet

Om enkäten

Enkäten skickades våren 2022 till samtliga medlemmar yrkesverksamma i hälso- och sjukvården, det vill säga 37 521 personer. 15 901 personer svarade, vilket ger en svarsfrekvens på 42 procent. Svarsfrekvensen var på ett ungefär samma i alla lokalföreningar/regioner.

Källa: Läkarförbundet