De senaste scenarierna från Folkhälsomyndigheten gäller för perioden 20 augusti till 20 november och pekar på en ökad spridning av covid-19 under hösten.

Myndigheten uppmanar därför arbetsgivare och verksamheter att planera för att kunna hantera en ökad sjukfrånvaro. Inom hälso- och sjukvården och omsorgsverksamheten är testning, smittspårning och andra förebyggande åtgärder fortsatt nödvändiga.

I de två scenarier som Folkhälsomyndigheten tagit fram bedöms smittan öka från slutet av augusti och nå sin topp i slutet av september med som mest 7 000 fall per dag. Folkhälsomyndigheten påpekar att osäkerheten i scenarierna är stor då bland annat mörkertalet i smittspridningen är högt.

– Hur hög toppen blir är svårt att säga, men det är osannolikt att den skulle nå samma nivåer som januari och februari, säger Sara Byfors, avdelningschef på Folkhälsomyndigheten, i ett pressmeddelande.

Ökningen av smittan, som helt antas vara dominerad av omikronvarianten BA.5, beror enligt myndigheten främst på att människor återvänder till skola och arbetsplatser och att immuniteten i befolkningen avtar. Inga ytterligare smittskyddsåtgärder behövs dock utifrån de senaste scenarierna, bedömer Folkhälsomyndigheten.

Personer i riskgrupp eller över 65 år uppmanas att ta den rekommenderade påfyllnadsdosen av vaccin i höst, för att minska risken för allvarlig sjukdom och död.