Innan sommaren hotades Region Norrbotten av ett vite på tio miljoner kronor av tillsynsmyndigheten Ivo om regionen inte kunde redovisa att 180 vårdplatser fanns att tillgå vid Sunderby sjukhus.

Sjukhuset har länge haft problem och varit under tillsynsmyndigheternas lupp. Ivo har inte satt ner foten än när det gäller frågan om huruvida vårdplatskravet har uppfylls.

Regionen har sagt att man har lyckats nå målet om minst 180 vårdplatser. Men det har samtidigt kommit kritik från anställda som menar att vårdplatserna bara finns på pappret och inte existerar i verkligheten.

Anledningen till bristen på vårdplatser är främst att det inte finns tillräckligt med personal. Bristen är störst på sjuksköterskor.

Under onsdagen kallade den styrande majoriteten i Norrbotten, Norrbottens Sjukvårdsparti, Moderaterna och Centerpartiet, till ett extrainsatt möte med regionstyrelsen.

En av punkter på agendan var vårdplatser. Regionstyrelsen beslutade att regiondirektören ska kartlägga alla vårdplatser i Norrbotten och se till att det finns 200 disponibla vårdplatser på Sunderby sjukhus.

Två nya vårdenheter föreslås etableras på sjukhuset utanför Luleå. Bägge med 15 vårdplatser vardera. Den ena ska ta emot patienter »med stora omvårdnadsbehov men där de aktiva medicinska insatserna är mindre«, den andra patienter med palliativa behov.

SVT Norrbottens fråga hur regionen ska klara av att hålla 200 platser öppna när det är oklart om de ens klarar Ivo:s krav, svarar regionrådet Kenneth Backgård från Norrbottens Sjukvårdsparti (SJVP) att regionen måste vidta arbetsmiljöåtgärder för att det ska gå.

– Det handlar om schemaläggningsmodeller och att rekrytera. Det är åtskilliga miljoner som nu läggs i löneöversyner och vi permanentar tillägg av olika slag.

I regionstyrelsens förslag – som regiondirektören nu fått i uppdrag att utreda konsekvenserna av – finns en satsning på 64 miljoner kronor på löneökningar för sjuksköterskor nästa år och 31 miljoner på läkarnas löner, samt att vissa lönetillägg ska bakas in i grundlönen. Ett exempel är det lönetillägg som specialistläkare i dag får för att arbeta på glesbygdshälsocentraler.

För att få fler att jobba kvar efter uppnådd pensionsålder, föreslås även en särskild lönesatsning på de som gör det. Regionstyrelsen vill även att de som arbetar under sommaren ska premieras ekonomiskt.

Socialdemokraterna kritiserar den styrande majoriteten för att ha kallat till ett extramöte så sent som 25 dagar före valet.

– Vi tycker det är populistiskt. Det är angelägna frågor som läggs fram, men man har haft fyra år på sig att lägga fram förslag och genomföra dem, säger Johannes Sundelin (S) till SVT Norrbotten.

På det extrainsatta regionstyrelsemötet föreslogs även att primärvården inom en femårsperiod ska arbeta utifrån Socialstyrelsens föreskrifter om fast läkarkontakt och riktvärde för antal invånare per distriktsläkare (1 100 läkarkontakter/listade patienter per distriktsläkare och 550 listade patienter per ST-läkare i allmänmedicin).

För att klara det vill regionstyrelsen bland annat utbilda fler ST-läkare, ta fram en plan för införande av kliniska utbildningsmottagningar (KUM), utöka studierektorernas tjänster, köpa in ett digitalt utbildningsstöd och göra en översyn av arbetsorganisationen vid hälsocentralerna.

Regiondirektören får i uppdrag att analysera konsekvenserna av förändringarna och redovisa resultatet i september.